ระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคา 2561 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง/รักษาการกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 11
เป็นประธานการประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561เวลา 10.00 น. นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางณัฐญา วงษ์พานิช
นางนัฎชนก กุลสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง/เจ้าหน้าหน้าที่ ออกหน่วยเยี่ยมคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ ติดตามดูแลและตรวจสอบข้อมูลครอบครัวคนไข้ จำนวน1ราย นายสมบูรณ์ ดีบุรี ป่วยเป็นโรคตับอักเสบซี และเบาหวาน
โดยมีกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่66หมู่2ม.บ้านเนินทอง ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางนัฏชนก กุลสุนทร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง จำนวนผู้บริจาคโลหิต 40 ราย จำนวนโลหิต 14,000 ซีซี

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางกัญญาภร ผ่องศรี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทตันปุ้นเซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 38 ราย จำนวนโลหิต 13,300 ซีซี

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ มอบหมายให้นางนัฏชนก กุลสุนทร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระนอง มอบทุนการศึกษาสึนามิ แก่เด็กกำพร้าจากเหตุการสึนามิ คือนายสมนึก โลกมณี จำนวน 6,250 บาท ซึ่งได้ศึกษาที่วิทยาลัย
เทคนิคระนอง ปีที่ 1

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้
นางนัฎชนก กุลสุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง และคณะกรรมการ/สมาชิก/เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง
ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการอำเภอเมืองระนอง โดยมีข้าราชการ แจ้งหน้าที่ หน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองมอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 ตามโครงการ “ What can you do? Give blood Give now. Give often ”  ให้โลหิต ให้ประจำทุก ๓ เดือน
คุณทำได้ ณ โรงเรียนสตรีระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนองโดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง มาร่วมโครงการดังกล่าวครั้งนี้ด้วย

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.นางพรรรวิภา ปิยัมปุตระ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะคุณครู/เจ้าหน้าที่อำเภอกระบุรี มอบทุนการศึกษากับเด็กหญิงเพชรไพลิน เพชรช่วย นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ที่ครอบครัวได้รับประสบภัยพิบัติสึนามิ อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง/เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา
อ.กระบุรี จ.ระนอง ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 38 รายไม่ผ่านการคัดกรอง 17 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 13,300 ซีซี.

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง รับบริจาคโลหิต ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวน 18 ราย ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 34 ราย
ปริมาณโลหิตจำนวน 11,900 ซีซี. ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง
Syndicate content