ยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อาสาสมัครสภากาชาดไทย (เบตง)
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับ IRCR, สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ (8 ส.ค.62) ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 67 ราย ปริมาณโลหิต
30,150 ซีซี ณ กอ.รมน.ภาค 4 สน. อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวบา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เยี่ยมทหารพราน บาดเจ็บ 4 นาย เหตุระเบิด
ที่ยะลา ดังนี้
1. ร.ต.อนุวัฒน์ ชูชนะ ผบ.ร้อย.ทพ.3304
2. อส.ทพ.เอกชัย ศรีคำลือ
3. อส.ทพ.ประทีป เถมินพนา
4. อส.ทพ.ชูเกียรติ์ อุตร์อ่าง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วยตามโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มาให้บริการพี่น้องประชาชน
ถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางจีราพร ปูรียา ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง นำโดย
นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายดังนี้ 1.ด.ช.ศิลา จันแส้ง อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่4 ต.บาละ อ.กาบัง

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม"ธาราบำบัดเติมความสุขและเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ
ประจำปี 2562 โดย นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ได้โลหิต จำนวน 47,850 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายนเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ปริมาณโลหิต 51,750 ซีซี ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ร่วมกับ
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ เพชรน้อย ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย
ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด

Syndicate content