ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 31 ราย ปริมาณโลหิต 13,950 ซีซี ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง นางชุลี ศรีพระจันทร์ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง เยี่ยม ด.ช.มุสตากีม นิกาหลี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 349  ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตระยะแพร่กระจาย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพุธที่  28  พฤศจิกายน 2561  พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ (นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง) คณะกิ่งกาชาดอำเภอเบตง
หน.ส่วนราชการ ออกเยี่ยมพบปะประชาชน ในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ ป้อม ชรบ.บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์
อ.เบตง จ.ยะลา และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ พิการด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เยี่ยม อส.ทพ.อารง ยูโซ๊ะ อาศัยอยู่ 169 หมู่ 5 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เหตุกาณณ์เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.29 น. ในพื้นที่บริเวณสามแยกบ้านอาเส็น หมู่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 บาท ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 96 ราย ปริมาณโลหิต 43,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา 4 ราย อวัยวะ 4 ราย
ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย หลักสูตรการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ(Life Saving and Safety in Aquaties) ประจำปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้แก่จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายนริทร์ แตงอ่อน วิทยากรหลักสูตรการช่วยชีวิต

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ(Life Saving and
Safety in Aquaties) ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน จากทุกอำเภอ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 31 ราย ปริมาณโลหิต 13,950 ซีซี ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก
และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมี นายแผน วรรณเมธี เป็นประธานในพิธี และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติเสวนาในหัวข้อ
เทคนิคการบริหารงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเสวนาโดย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ

จังหวัดยะลา
Syndicate content