ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยม นายอับดุลเราะมัน ดอเลาะ บ้านเลขที่ 34/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้ประสบ
ภัยพิบัติอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลบาโงย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ พัดลมตั้งพื้น และชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด
ณ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน 52 ราย ปริมาณโลหิต
23,400 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาค อวัยวะ 9 ราย ดวงตา 7 รสย ณ โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมมอบเงินซากาต โดยคุณรจนา เขียวชะอุ่ม คณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง เป็นผู้บริจาคให้กับเด็กพิการ ผู้พิการ เด็กกำพร้าที่ยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการและกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาด จังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้โชคดีและช่วยสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ดังนี้
- รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า วีออส ได้แก่ น.ส.นุชนารถ อิสรพงศ์พันธุ์ ที่อยู่ 11 ถ.กาญจนวนิช ซ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสนับสนุนแทงค์น้ำดื่มพร้อมติดตั้งฐาน ซึ้งเป็นพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานีกาชาดสิรินธร จำนวน 2 อำเภอ
8 จุด ดังนี้
1.อำเภอรามัน 6 จุด
2.อำเภอเมืองยะลา 2 จุด
ณ เขตพื้นที่อำเภอรามัน และเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เยี่ยม อส.ภราดร กลับใหม่
อส.สังกัดกองร้อย อส.อ.เมืองยะลา ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เหตุเกิดบริเวณเสาไฟฟ้าก่อนถึงโรงเรียน
บ้านสาคอ ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.05 น. ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เยี่ยมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตา บ้านบาเจาะ ม.2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
เวลา 18.00 น. จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.ส.ท.ธรณินทร์ อินศวร 2.อส.ทพ.วิทยา ศรีรักษา อายุ ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง พร้อมนายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเบตง/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย คือ
นายศรราม จะที อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/8 ถนนสุขยางค์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด
ณ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง พร้อมนายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเบตง/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งป่วยเป็นโรคไต
ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 1 ราย คือ นางสาวรอฮีเม๊าะ มะมิง อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/3 ถนนกาแป๊ะฮูลู หมู่ที่ 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้มอบเงิน
ช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง พร้อมนายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเบตง/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย คือ
นายแวสมาแอ กาซอ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143/1 หมู่ที่ 3 ตำบลยัรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับผู้ป่วย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
Syndicate content