มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน  เจ็บป่วย พิการ  อนาถาด้านที่อยู่อาศัย(มห 012/2557)  โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลดงมอน มอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ นางไล บุญเลิศ ราษฏรหมู่ที่ 1 บ้านดงมอน  ต.ดงมอน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี นายสกลสฤษฐ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธี และนางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัด พร้อมคณะ ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2557 เวลา 14.30 น.

จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกาญจนา แสนวิเศษ

นางสาวกาญจนา  แสนวิเศษ

เบอร์โทรศัพท์: 
0823171606
อีเมล: 
jook20@hotmail.com

นางสาววิภาวดี วังคำ

นางสาววิภาวดี วังคำ

ชื่อเล่น: 
อ๋า
วุฒิการศึกษา: 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี และกำลังศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
สถาบัน: 
(FaceBook:wipawadee wangkham)
เบอร์โทรศัพท์: 
084-682-9391
อีเมล: 
arwaalar@hotmail.com

ร้อยเอก หญิง กัณณิกา วสยางกูร


ร้อยเอก หญิง กัณณิกา วสยางกูร
มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ร้อยเอกหญิงกัณณิกา  วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุดดาหาร
ร่วมมอบงบประมาณโครงการ " บ้านเทิดไท้ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย " จำนวน 80 หลังๆ ละ 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000,000 บาท ให้อำเภอ 7 อำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555 
- เหล่ากาชาดมุกดาหาร ร่วมกับ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองมุกดาหาร และองค์กรปกครอง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

ร้อยเอกหญิงกัณณิกา  วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยก่อตั้งครบ 118 ปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 54 โดยจัดงาน
ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุ สามเณร โดยถวายภัตตราหารพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอคำชะอี
มอบถุงธารน้ำใจให้ราษฎร จำนวน 50 ราย มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือ และผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย และมอบบ้าน
ให้กับราษฎร อำเภอดงหลวง จำนวน 3 ราย ณ อำเภอคำชะอี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554

 

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอกหญิงกัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โดยได้มอบชุดถุงธารน้ำใจ ให้ราษฎร  จำนวน  50  ราย
แว่นตา และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 70 ราย พร้อมมอบบ้าน 2 หลัง  ณ  ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และร้อยเอกหญิง กัณณิกา วสยางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบบ้านให้กับราษฎรอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอดงหลวง
โดยมอบถุงธารน้ำใจ ให้กับราาฎร จำนวน 50 ราย มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือ และผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 53 ราย และมอบบ้าน
ให้กับราษฎร อำเภอดงหลวง จำนวน 1 ราย  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554

 

 

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content