มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรองนายกเหล่ากาชาด
และที่ปรึกษา คณะกรรมการ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล
พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่ ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 180 ราย คิดเป็นปริมาณ 63000 ซี ซี. บริจาคดวงตา
1 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร " ประจำปี 2561 โดยบรูณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และร่วมแจกพันธ์พืชผักสวนครัวตามโครงการผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ แบบเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดา ที่ปรึกษา คณะกรรมการ พร้อมสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สำหรับนักศึกษา กศน.คำชะอี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา คณะกรรมการ พร้อมสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 179 ราย คิดเป็น 62650 ปริมาณ ซี.ซี. บริจาคดวงตา 13 ราย
บริจาคอวัยวะ 12 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา คณะกรรมการ พร้อมสมาชิกจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร และศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 197 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 68950 ซี.ซี. บริจาคดวงตา
12 ราย บริจาคอวัยวะ 12 ราย โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี ณ ลานศรีพญาภุชงค์นาคราช บริเวณแก่งกะเบา
อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 2561 เวลา 13.00 น นางอรสา วงศาโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร “ ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ” โดยมี
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานในพิธีเปิด และดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดประชุมตามโครงการ ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตามโครงการออกหน่วยให้บริการ " จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน " จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 8/2561 ในพื้นที่ ต.นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งนายอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรม พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็นปริมาณ 30450 ซี ซี. บริจาคดวงตา 14 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแจ้งทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นครพนม ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี รวมถึงกิ่งกาชาดของจังหวัด
ข้างต้นบางส่วน จำนวนรวม 331 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้  จ.ยโสธร จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าวครั้งต่อไป ณ ห้องริเวอร์

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และ ที่ปรึกษา คณะกรรม พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ทำการปกครอง
อำเภอคำชะอี พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่ ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็นปริมาณ 47250 ซี ซี.
บริจาคดวงตา 17 ราย บริจาคอวัยวะ 16 ราย ณ หอประชุมอำเภอคำชะอี

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content