พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ
"ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และชุดนักเรียน จำนวน 100 ชุด ณ วัดบ้านมุง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" 
ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ตำบลบ้านห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน และชุดนักเรียน จำนวน 100 ชุด
ถุงธารน้ำใจ จำนวน 200 ชุดและ ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดพิษณุโลก

นางปิยธิดา เรืองจันทร์


กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 9
นางปิยธิดา  เรืองจันทร์
พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมบ้านนายเทียน เนตรแสงสี และบ้านนางบาหลั่น ทองหล้า
ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554

จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2553

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก  ร่วมกับจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด
มอบฟันเทียมพระราชทาน ในโครงการ "พิษณุโลกร่วมใจ ช่วยผู้สูงวัยยิ้มหวาน สนองพระราชปณิธาน" จำนวน 350 ราย
ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

 

 

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมกรรมการและสมาชิก เยี่ยมผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป จำนวน 7 ราย ในโครงการ "รัฐร่วมราษฎร์กาชาด
ร่วมใจ นำผู้สูงวัยเข้าวัดปฏิบัติธรรม" ในเขตพื้นที่่อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก

 

 

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content