พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานตามโครงการสังฆะบูชาสัญจรฯ ณ วัดบ้านสวน หมู่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
(เยี่ยมพระ)

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในเขตพื้นที่
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (5 ราย)

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

17 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 28 ยูนิต รับบริจาคอวัยวะ 1 ราย และรับบริจาคดวงตา 2 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

8 พฤษภาคม 2556 รับบริจาคโลหิต "วันกาชาดโลก" ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง โดยการนำของ นางศิริวรรณ ทองสกุล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กับ นางเยาวณาฐ สุวรรณกาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม ออกเยี่ยมครอบครัว
นายเคลื่อน บุญดำ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินสด 4,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง
และอุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในเขตพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง มี 4 ราย คือ

(1) นายประทิ่น อินทร์บุญแก้ว อายุ 76 ปี

(2) นางพลอย ทองยอดอินทร์ อายุ 82 ปี

(3) นายแดง คงชู อายุ 88 ปี

(4) นางแก้ว บุญแก้งคง อายุ 92 ปี

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา วันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 88 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา วันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ศาลจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในเขตพื้นที่ตำบลตำนาน อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง มี 3 ราย

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content