พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 4 กันยายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

29 สิงหาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดย นางเยาวณาฐ สุวรรณกาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะกรรมการเหล่า
กาชาดฯ ออกปฏิบัติงาน "โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง" ในเขตพื้นที่ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มี 3 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในเขตพื้นที่ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง มี 4 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดยนางศิริวรรณ ทองสกุล ออกเยี่ยมกลุ่มปักผ้าบ้านอาพัด ณ วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบเงินและถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยโรคไต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง ได้ยอดรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 75 ยูนิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดย นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ปฏิบัติงานวันที่ 7 สิงหาคม 2556 รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางศิริวรรณ ทองสกุล ออกปฏิบัติงานตามโครงการสายธารน้ำใจจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มอบโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง รถจักรยาน จำนวน 7 คัน และพัดลม จำนวน 10 ตัว รถจักรยาน
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ยากจน/ด้อยโอกาส สำหรับพัดลมให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. และหรือครัวเรือนยากจน/ด้อยโอกาส

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี" และวันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง (ในจวนผู้ว่าฯ)

จังหวัดพัทลุง

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 8

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ครั้งที่ 8 ภาค 12 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 จังหวัด คือ พัทลุง ตรัง นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 8
Syndicate content