ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางมารีแย แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘ และนางอัซวานี แซมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยม ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่มีคนร้ายไม่ทราบชื่อจำนวน 4 คน ขับขี่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คันใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด
และขนาดยิงเข้าไปในร้านข้าวแกงปลาดุก บนถนนสาย 42 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ น.ส.สุภาวดี ฤทธิ์เพชร
อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.9 ต.ปาระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 366 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านยุวกาชาดแก่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปัตตานี จำนวน 53 คน
และมีเจ้าหน้าที่ วิทยากร จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนายุวกาชาดของจังหวัดปัตตานีให้เป็นยุวกาชาดที่ดีต่อไป

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 70 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 70 ยูนิต
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 18 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 22 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 11 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 129 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 129 ยูนิต.
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 45 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 35 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 46 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมี ผู้พิพากษา พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 42 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 42 ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 9 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 13 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 14 ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน 6 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายอาแซ เจ๊ะสนิ อายุ ๕๔ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการพิการ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นางสาวอานียา อิม่า อายุ ๑๗ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content