ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 19.00 น. นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมโครงการ
สร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และร่วมพบปะและถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี
นายอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9)
จำนวน 1 ราย ชื่อ นางรอบียะ มูซอ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 22 ซอย 17 ถนน มะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้องอก

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อาคารสำนักงานวัชระคอนกรีต ต.ตุยง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๗ รายคิดเป็นปริมาณ ๑๐๗ ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน ๒๔ ราย กรุ๊ป B จำนวน ๓๗ ราย กรุ๊ป O จำนวน ๔๒ ราย
และกรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย และอวัยวะ จำนวน ๑ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อาคารสำนักงานวัชระคอนกรีต ต.ตุยง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๗ รายคิดเป็นปริมาณ ๑๐๗ ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน ๒๔ ราย กรุ๊ป B จำนวน ๓๗ ราย กรุ๊ป O จำนวน ๔๒ ราย
และกรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย และอวัยวะ จำนวน ๑ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม และพบปะพี่น้องประชาชน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางอิน เงินแดง อายุ 91 ปี ซึ่งผู้ป่วยประะสบเหตุหกล้ม อยู่บ้านเลขที่ 28 ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
2.นางสุข เต็มแขก อายุ 95 ปี ซึ่งผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อยู่บ้านเลขที่ 102 ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 93 ราย คิดเป็น 93 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A
จำนวน 21 ราย กรุ๊ป B จำนวน 26 ราย กรุ๊ป AB 10 ราย และกรุ๊ป O จำนวน 36 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศ เนื่องในวะนเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรพยวรางกูร มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต
จำนวน 42 ราย ปริมาณโลหิต 18,900 ซีซี ณ ค่ายสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ตามโครงการร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอเมืองปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 79 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 35,550 ซีซี. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 13 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางกรรณิกา เพชรนุ้ย รองนายกเหล่ากาชาด/ภริยานายอำเภอโคกโพธิ์ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมติดตาม ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายมูฮัมหมัดเกาษัร หมัดแมเราะ อายุ 9 ปี อาการป่วย เอ็นร้อยหวาย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content