ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 78 ราย  คิดเป็นปริมาณโลหิต 78 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 34 ราย กรุ๊ป B จำนวน 18 ราย กรุ๊ป O
จำนวน 23 ราย และกรุ๊ป AB 3 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 124 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 124 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย กรุ๊ป B จำนวน 30 ราย กรุ๊ป O จำนวน 47 ราย และกรุ๊ป AB
15 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ จำนวน 16 ราย และบริจาคอวัยวะ ได้ จำนวน 2 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน นายอำเภอแม่ลาน
ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.เด็กชายมูฮัมหมัดนาวาวี ลาเตะ อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีความผิดปกติแต่กำเนิดมีก้อนเนื้องอก

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี ,สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายอำเภอปะนาเระ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอปะนาเระ
จำนวน 5 ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 60 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 60 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 12 ราย กรุ๊ป B
จำนวน 20 ราย กรุ๊ป O จำนวน 24 ราย และกรุ๊ป AB 4 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้จำนวน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 64 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 64 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 23 ราย กรุ๊ป B จำนวน 15 ราย
กรุ๊ป O จำนวน 23 ราย และกรุ๊ป AB 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจารดวงตา ได้ จำนวน 15 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 13.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่าจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี คิดเป็นปริมาณโลหิต 24 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป O จำนวน 24 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่าจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี คิดเป็นปริมาณโลหิต 41 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 6 ราย กรุ๊ป B จำนวน 2 ราย กรุ๊ป O
จำนวน 30 ราย และกรุ๊ป AB จำนวน 3 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
นางณิชารีย์ เดชาปรัชญา เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562​ เพื่อรับทราบนโยบายของสภากาชาด​ไทย​ การพัฒนาระบบการบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัด​ และกิ่งกาชาดอำเภอ​
การพัฒนาจิตอาสาฯ สภากาชาดไทย​ การดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์/พระราชานุเคราะห์​ ระบบงบประมาณ การเงินการบัญชี​ และระบบบริหารงาน

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content