ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญภาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายกริชชัย ภู่ฉุน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ลาน
และกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมอาการ นางอุไรวรรณ แก้วลอย ครูโรงเรียนบ้านวังกว้าง ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณเส้นทางคลองชลประทานละโพ๊ะ – แม่กัง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี , นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน, จิตอาสาสภากาชาดไทย, จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และประชาชนชาวอำเภอกะพ้อ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น. – 12:00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางแววมณี ไข่มุกด์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี , นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 69 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 69 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 19 ราย กรุ๊ป B จำนวน 23 ราย กรุ๊ป O จำนวน 21 ราย และกรุ๊ป AB

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 143 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 143 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย กรุ๊ป B จำนวน 49 ราย กรุ๊ป O จำนวน 53 ราย และกรุ๊ป AB
8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ จำนวน 41 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 78 ราย  คิดเป็นปริมาณโลหิต 78 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 34 ราย กรุ๊ป B จำนวน 18 ราย กรุ๊ป O
จำนวน 23 ราย และกรุ๊ป AB 3 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 124 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 124 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย กรุ๊ป B จำนวน 30 ราย กรุ๊ป O จำนวน 47 ราย และกรุ๊ป AB
15 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ จำนวน 16 ราย และบริจาคอวัยวะ ได้ จำนวน 2 ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน นายอำเภอแม่ลาน
ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.เด็กชายมูฮัมหมัดนาวาวี ลาเตะ อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีความผิดปกติแต่กำเนิดมีก้อนเนื้องอก

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปัตตานี ,สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายอำเภอปะนาเระ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอปะนาเระ
จำนวน 5 ราย ดังนี้

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาเด็กพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content