ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
ครอบครัวเด็กจมน้ำเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล
นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เจ้าหน้าที่
อบต.หนองตาแต้ม เจ้าหน้าที่รพ.สต.ปากน้ำปราณบุรี เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเพื่อ
ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ดังนี้ ๑.น.ส.ธัญญา ประคำทอง อายุ ๑๐๐ ปี ๔๕ หมู่ ๑

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบตีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน.2562 นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน
จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจ ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับเงินบริจาค และของรางวัลจากผู้มีจิตศรัทธา
เพื่อที่จะนำไปมอบให้ผู้โชคดี ร้านกาชาดการกุศล มัจฉากาชาด ในงานกาชาดหัวหิน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต ซอยหัวหิน 102 ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆเดินทางมาบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก

จังหวัดประจวบตีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ได้รับการสนับสนุนรถวีลแชร์
และเครื่องช่วยฟัง จากสโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน โดยอดีตนายกพนมชัย โชติกะสุภา เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอปราณบุรี
โดยนางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นางละออ หาญณรงค์ รองนายกิ่งกาชาด นางเรืองรอง มั่นหมั่น เลขานุการ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด สโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน สโมสรโรตารี่หัวหิน สโมสรโรตารี่ปราณบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างโฮมโปร สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกับ
งานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีพนักงานและลูกค้าห้างโฮมโปร เข้ารับการบริจาคโลหิต 30 ราย
ได้ปริมาณโลหิต 12,800 ซีซี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นายชัยวุฒิ ธรรมเนียม ที่ปรึกษา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด จนท.อบต.ปากน้ำปราณ อสม.ตำบลปากน้ำปราณ ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบ
ที่นอนลมผู้ป่วยกันแผลกดทับให้แก่นายประสงค์ เทพทอง ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมดญ.ญานิศา น้องทอง ผู้ป่วยพิการและยากไร้
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี กลุ่มพลเมืองอาสาประชารัฐ รพ.สต.เขาจ้าว ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว โดยมีกำนันตำบลเขาจ้าว ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบลเขาจ้าวให้การประสานงานข้อมูลของผู้ป่วยฯ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑.นายอภิชัย เขื่อนศิริ ๑๓๗ หมู่ ๖ ต.เขาจ้าว
๒.นายธนู เนียมตาก้อง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราณบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลปราณบุรี รวมทั้ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังก์พง ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรีได้จัดโครงการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นายชัยวุฒิ ธรรมเนียม ที่ปรึกษานายก
กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด จนท.อบต.ปากน้ำปราณ อสม.ตำบลปากน้ำปราณ ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนลม
ผู้ป่วยกันแผลกดทับให้แก่นายประสงค์ เทพทอง ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมดญ.ญานิศา น้องทอง ผู้ป่วยพิการและยากไร้ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี
Syndicate content