ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และ หจก.
สหฮอนด้า ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หจก.สหฮอนด้าประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมออกหน่วย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้ตั้งจุดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ พร้อมทั้งได้สนับสนุนไข่ต้มแก่ผู้บริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิต 115 คน ได้ปริมาณโลหิต 51,750 ซีซี ผู้บริจาค

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา นักเรียน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ให้บริการหน่วยแพทย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ อำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยงานคลังโลหิตโรงพยาบาลบางสะพาน
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีผู้ผ่านเกณฑ์ ได้บริจาคโลหิต 19 คน ปริมาณโลหิตที่ได้ 8,550 ซีซี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่แจกแว่นสายตาแก่นักเรียนในโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง ” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาให้นักเรียนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ขณะนี้การประกอบแว่นตาดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จึงลงพื้นที่จ่ายแว่นให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุยบุรี 13 โรงเรียน จำนวนนักเรียน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางมนชยา นาคใหญ่ ประธานพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ร่วมลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ชุดยังชีพ 2 ชุด และชุดเครื่องครัว เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นิศากร  สิงหเสนี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ ปราณบุรี เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 156 (2/2562)
ณ ห้องแกรนด์เสมาฮอลล์ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางรัสรินทร์ เอื้องพิสุทธิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เกิดเหตุอาคารถล่ม บ้านเลขที่ 446/4
หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 5 คน บิดาเสียชีวิต มารดา
และบุตรสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส และบุตรอีก 2 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะนี้มารดาและบุตรสาวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ  วัดวิบูลธรรมวาส  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจกแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการ " โลกสดใส วัยสูงอายุ "

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Syndicate content