ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ประจำจังหวัดปทุมธานี
และเครือข่ายจัดงาน “ สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” ณ สนามหน้าสถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุน
บูธกิจกรรมวันเด็ก และเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารโรงยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี โรบินสัน สาขารังสิต ผลิตภัณฑ์ซาบิน่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และจิตอาสาเย็บเต้านม เข้าร่วมกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ในโครงการ " สร้างรอยยิ้ม ส่งกำลังใจ
สู้ภัยมะเร็งเต้านม " ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราถบพิตร ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
142 ราย ได้โลหิต จำนวน 63,900 ซีซี ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 5 ราย และร่างกาย จำนวน 22 ราย ในการนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวนายเชื่อม เล็กประทุม อายุ 91 ปี ป่วยหนักมาประมาณ 2 เดือน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนางปวีณา ทองรอด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/225 หมู่บ้านธนทรัพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอลาดหลุมแก้ว ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นายสมชาย พึ่งวัน อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 8
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกฟ้าผ่าบริเวณทุ่งหน้า หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อาการสาหัสผ่าตัดศีรษะแล้ว

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นายไพฑูรย์ เรืองรอง อายุ 62 ปี ผู้พิการ (ผ่าที่คอ) ณ บ้านเลขที่ 20/8 หมู่ที่ 4 คลอง 13 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวกิตติมา นิมา ผู้ป่วย
ล้มเป็นอัมพาต ณ บ้านเลขที่ 58/140 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวปิยะมล บุญนำ
ผู้ยากไร้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและอ้วนข้อเท้าหัก ณ บ้านเช่าในหมู่บ้านซื่อตรง ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น.อ. ธวัยชัย เลี้ยงประยูร
ผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดมะเร็ง ณ บ้านเลขที่ 39/159 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) พร้อมนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองนายกเทศมนตรี
เมืองคลองหลวง ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ปลัดอำเภอคองหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

Syndicate content