ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอลำลูกกา  ณ  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ โดยหน่วยโรงพยาบาลปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 125 คน ได้เลือดจำนวน 56,250 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557  เวลา  10.00 – 14.00  น.  นางสุวรรณา  อุยางกูร  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอลาดหลุมแก้ว ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 168 คน ได้เลือดจำนวน 75,600 ซีซี โดยหน่วยโลหิตโรงพยาบาลปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม  2557  เวลา  09.00  –  12.00 น.  คณะกรรมการและสมาชิกกชาดร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ วัดมะขาม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 168 คน ได้เลือดจำนวน 75,600 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 11.30 น. - 19.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต  ณ  ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ลานฟิตเน็ตเฟส  โดยหน่วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
มีผู้บริจาคจำนวน 490 คน ได้เลือดจำนวน 220,500 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 นางผ่องพรรณ ศิริวรรณ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (สนามกีฬาจังหวัด)

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโพธิ์นิ่ม  หมู่ที่  4  ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  โดยมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
จำนวน 100 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 เดือนมีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางผ่องพรรณ ศิริวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ  ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
และนายพิสิษฐ์ มะลิ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูวัด  มอบรางวัลสำหรับใช้ในงานกาชาดและงานของดีเมืองปทุมธานี  ประจำปี
2557 ได้รับอนุเคราะห์บุคคลกรจากอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นเจ้าภาพบริหารจัดการร้านมัจฉากาชาดอีกด้วย

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 7 พ.ค.2557 นางประภาศิริ สัจชลพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมวิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีนายพงศธร สัจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานีในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารท่านทิพวิภา สุวรรณรัฐ  
ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทยและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเหล่ากาชาดพร้อมทั้งคณะวิทยากรจากสำนักบริหารกิจการ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมือง  มีผู้บริจาคจำนวน  66  คน ได้โลหิตจำนวน  29,700  ซีซี

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content