ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่  22  กรกฎาคม  2557 นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการประจำปี 2557 เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วัดกลางคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายผาชัย โปรียานนท์กล่าวรายงาน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2557  นางประภาศิริ  สัจจชลพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
นายอำเภอเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่แม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
มีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  63  ราย ได้โลหิตจำนวน 28,350 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่  30  มิถุนายน  2557 นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ 
เยี่ยมนายอัครพล วัฒกี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี มีฐานะยากจน พ่อแม่เสียชีวิตหมด โดยมอบถุงยังชีพ
พร้อมเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงปวีณา แก่นจันทร์
มีอาการปวดขาข้างขวา ทำให้ขาอ่อนแรง ซึ่งเข้าทำการตรวจรักษาตามที่ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานมา  ทำการตรวจรักษา
เบื้องต้นทุกวันจันทร์  ณ   อาคารพัสดุ  พระตำหนักจักรีบงกช  โดยนางประภาศิริ  สัจจชลพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นายอำเภอลำลูกกา ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ คลอง 4  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่อง
อุปโภคบริโภค

จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอสามโคก
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก มีผู้บริจาคจำนวน  117  คน ได้เลือดจำนวน 52,650 ซีซี  ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 13 คน และผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 2 คน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอลำลูกกา  ณ  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ โดยหน่วยโรงพยาบาลปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 125 คน ได้เลือดจำนวน 56,250 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557  เวลา  10.00 – 14.00  น.  นางสุวรรณา  อุยางกูร  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอลาดหลุมแก้ว ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 168 คน ได้เลือดจำนวน 75,600 ซีซี โดยหน่วยโลหิตโรงพยาบาลปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม  2557  เวลา  09.00  –  12.00 น.  คณะกรรมการและสมาชิกกชาดร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ วัดมะขาม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้บริจาคจำนวน 168 คน ได้เลือดจำนวน 75,600 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 11.30 น. - 19.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต  ณ  ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ลานฟิตเน็ตเฟส  โดยหน่วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
มีผู้บริจาคจำนวน 490 คน ได้เลือดจำนวน 220,500 ซีซี

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content