บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย ตามโครงการ " เหล่ากาชาดจังหวัด ใส่ใจ ห่วงใย
นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน " ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
ตำบลโป่งเปื่อย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง ตำบลนาสวรรค์

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสุพัตรา แร่ทอง
นายกกิ่งกาชาดอำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอเซกาลงพื้นที่มอบกระเป๋าเป้ให้นักเรียนในเขตพื้นอำเภอเซกา ตามโครงการ
" เหล่ากาชาดจังหวัดใส่ใจ ห่วงใย นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน " ประจำปี 2561 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน ตชด.บ้านไทยเสรี จำนวน
130 ใบ และโรงเรียน ตชด.บ้านคำชมภู จำนวน 143 ใบ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ " ทุนน้อย ร้อยรัก รวมใจชาวเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ " ประจำปี 2561 ร่วมด้วย ส่วนราชการ คณะครูอาจารย์และนักเรียน โดยมอบทุนอำเภอละ 10 ราย รวม 80 คน ทุนละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 160,000 บาท และมอบที่นอนยางพาราให้ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ " ที่นอนยางพาราจากเหล่ากาชาดจังหวัดสู่ผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
นางสุพัตรา รุ่งจินดารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์
ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตามโครงการ " ด้วยรัก ห่วงใย ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของเหล่าจังหวัดบึงกาฬ " ประจำปี 2561
ร่วมด้วยคลีนิคนภาโรงพยาบาลบึงกาฬ ในเขตพื้นจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 80 ราย โดยมอบเงินสงเคราะห์รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.50 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
นางสุพัตรา รุ่งจินดารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลงกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา ในเรื่องการเรียนแก่นักเรียนทุนราชประชาสมาสัย จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.อารดี สอนโพธิ์ ม.1
มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่มจำนวน 1 ชุด ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
นางสุพัตรา รุ่งจินดารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะทางบ้านขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ตามโครงการ "สองล้อ ตั้งใจเรียน เพื่อเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดบึงกาฬ" ประจำปี 2561 ร่วมด้วยนายอำเภอบุ่งคล้า คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอบึงโขงหลง โดยมอบรถจักรยานตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ จำนวน
15 คัน ณ หอประชุมอำเภอ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิ์ถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วย นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอเซกา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย คือ
1.เด็กหญิงปิยะดา วิชัยสูง อายุ 14 ปี ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว หูข้างขวาไม่ได้ยิน พูดไม่ชัด
2.เด็กหญิงพาวินี วิชัยสูง อายุ 14 ปี ป่วยเป็นโรคความผิดปรกติทางพันธุ์กรรม แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.40 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นางสมพงษ์ สิทธิ มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ในครอบครัวเป็นผู้พิการด้าน
สติปัญญาทั้งหมด ประกอบด้วย
1.นายประยุน ศรีจินดา อายุ 67 ปี
2.นางสมพงษ์ สิทธิ อายุ 57 ปี
3.นางสาวหฤทัย ศรีจินดา อายุ 18 ปี
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท และมอบถุงยังชีพ,ผ้าห่ม จำนวน 3 ชุด ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางกุสุมาล  พงษ์สิทธิถาวร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่มอบรถจักรยานให้แก่
นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ " สองล้อ ตั้งใจเรียน เพื่อเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดบึงกาฬ " ประจำปี 2561
ร่วมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล,อำเภอพรเจริญ,อำเภอเซกา โดยมอบรถจักรยานตามโครงการ
ดังกล่าวในครั้งนี้ จำนวน 43 คัน ณ หอประชุมอำเภอแต่ละอำเภอ

จังหวัดบึงกาฬ
Syndicate content