นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางปรียา เกิดก่อ
กรรมการกาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดนราธิวาส
และโครงการอันเนื่องจากมาจากพระดำริ และมีการสักการะพระประธาน วัดชนาราม อำเภรือเสาะ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านไทยสุข ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 14 คน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ กองพันทหารปืนใหญ่เบา กระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางภาวิณี อู่เพียรพงษ์
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพีรวรรณ ชีวัยยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและนางวิภาวัลย์ พูนไพโรจน์ กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยม นายเจ๊ะมามะ เจ๊ะฮะ เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งป่วยเป็นโรคตาข้างขวามีก้อน ตาซ้ายม่มีลูกตา
(แพทย์ทำผ่าตัดใส่ลูกตาเทียม) ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑ ชุด ณ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียน
บ้านโคกสุมุ ม.3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ 50 ชุด โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอ สาธารณสุข
อำเภอ องค์กรบริหารส่วนตำบลกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวนูรีแซ หะล๊ะ
และนางสาวนูรีซัน หะล๊ะ เป็นพี่น้องฝาแฝด อาศัยบ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกายและพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ลำบาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส และกรรมการเหล่าจังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะทำงานโครงการศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในการประชุมในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค)ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ดังนี้ คือ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ร่วมส่งมอบรถยนต์รถเก๋ง โตโยต้ายาริส 1.2J ให้กับร้อยตำรวจเอก ศักดิ์ดา ทองนุ่น สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ
จากการซื้อสลากกาชาด ปี 2561 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในงานกาชาด(ร้านนาวากาชาด) ณ หอประชุม
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดจัดงานกาชาด และงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน
ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (สวน ร.๕)

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๒ (จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง ตรัง
และจังหวัดปัตตานี) ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยสำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content