นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียน
บ้านโคกสุมุ ม.3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ 50 ชุด โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอำเภอ สาธารณสุข
อำเภอ องค์กรบริหารส่วนตำบลกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวนูรีแซ หะล๊ะ
และนางสาวนูรีซัน หะล๊ะ เป็นพี่น้องฝาแฝด อาศัยบ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกายและพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ลำบาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส และกรรมการเหล่าจังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะทำงานโครงการศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผูว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในการประชุมในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค)ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ดังนี้ คือ

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ร่วมส่งมอบรถยนต์รถเก๋ง โตโยต้ายาริส 1.2J ให้กับร้อยตำรวจเอก ศักดิ์ดา ทองนุ่น สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ
จากการซื้อสลากกาชาด ปี 2561 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในงานกาชาด(ร้านนาวากาชาด) ณ หอประชุม
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดจัดงานกาชาด และงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน
ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (สวน ร.๕)

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๒ (จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุง ตรัง
และจังหวัดปัตตานี) ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยสำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นำโดยนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับ  ICRC  จัดกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูงจาก ICRC ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ”
หลักสูตรการจัดหาผู้บริจาคโลหิต การบริจาคอวัยวะและดวงตา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสภากาชาดไทย โดยมีนางสินีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางยินดี พร้อมมูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ และนายอับดุลตอเล็บ คูแซ เหรัญญิกเหล่ากาชาด เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละ ๒,๐๐๐ บาท แก่ จนท.ตร.จำนวน ๓ นาย ณ โรงพยาบาลตากใบ -จนท.ตร.ทั้ง 3 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส
Syndicate content