นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ป่วย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักข้ามเลนชนตอม่อสะพานกลับรถ ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการฯ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตและเป็นเกียรติในวันผู้บริจาคโลหิต  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองยาง มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 237 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 193 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 44 ราย ได้โลหิต 77,200 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอประทาย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 391 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 295 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 96 ราย ได้โลหิต 118,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโชคชัย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 177 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 138 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 39 ราย ได้โลหิต 55,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด โครงการ หอการค้าร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม (นายอำเภอสีคิ้ว) คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว หน.ส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ประชาชนในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านทุ่งพนมวัง ม.12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 9 ราย และ จัดทำโครงการ"ใส่ได้ให้เลยคนละ 2 ตัว " เป็นการแจกเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบเงิน
สิ่งของอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคุณยายหวอง เสงี่ยมสูงเนิน อายุ 90 ปี ณ หมู่ที่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบุญวัฒนา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 208 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 162 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 46 ราย ได้โลหิต 64,800 ซี.ซี.

 จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอด่านขุนทด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 408 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 300 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย ได้โลหิต
120,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content