นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน

เมื่อวันที่  19  เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณัชวันก์ อัลภาชน ์เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน ร่วมกับพร้อมส่วนราชการอำเภอสูงเนิน
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่และถวายเพลพระ ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รองนายกเหล่ากาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก ณ ศาลากลางบ้าน ม.13 บ้านทุ่งรวงทอง ต.สารภี อ.หนองบุญมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ
นายอำเภอหนองบุญมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดี

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2560 เวลา  11.30  น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบถุงยังชีพ และเงินจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5000 บาท และสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2000 บาท  ให้แก่ นายนวกูร พิงชัยภูมิ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 287 บ มาบเอื้อง ม 6 ต สุรนารี
อ เมือง จ นครราชสีมา ซึ่งป่วยเป็นออทิสติค โรคเบาหวาน และไตวายเรื้อรัง

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัด ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ญาติ ของนายธนพัฒน์ นาคโพธิ์ ผู้บาดเจ็บ
จากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานผลิตยาง ทำให้ถังน้ำมันเตาระเบิด นายธนพัฒน์ฯได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส และได้เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ " e-learning  เคหพยาบาล "  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสบาย โดยมี ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัย สภากาชาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ จัดฝึกอบรมฯระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.60 รวม 3 วัน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนและ
ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต " ส่งมอบความรัก ด้วยความภักดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ " ณ โรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียล โดยมี นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียลและคณะผู้บริหารฯ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยออกรับบริจาคโลหิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธฺ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ณ บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 45 ชุด และผ้าห่มนวม จำนวน 45 ผืน ให้แก่
ราษฎรดังกล่าวด้วย

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้แทนจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ผอ.กองสวัสดิการฯเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมพยาบาล จากโรงพยาบาลโกลเด้นเกรท ได้ออกไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
คุณยายที อุดมจิตร  อายุ  89  ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอประทาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย ร่วมพิธีมอบเครื่องห่ม
กันหนาวเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว โดยถวายผ้มห่มแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 800 ผืน โดยมี
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธาน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่นายสำราญ จอนสูงเนิน และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้จำนวน 10 ชุด ณ บ้านซับชุมพล ม9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content