นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 73 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 54 ยูนิต
ผู้บริจาคฯ ไม่ได้ 19 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 241 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 171 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 70 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ม.1 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เบนช์มาร์คอิเลคทรอนิค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 47 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 35 ราย
ผู้บริจาคฯไม่ได้ 12 ราย ได้โลหิต 14,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายจำนง รถเพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ 4  ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้น
ได้หมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินจำนวน 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีเกทเทคโนโยี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 159 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 130 ราย ผู้บริจาคฯ ไม่ได้
29 ราย ได้โลหิต 52,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลโคกกรวด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 106 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 85 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 21 ราย ได้โลหิต
34,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดการอบรม " ทำดี..ง่ายๆ..ให้เลือด " และมอบประกาศนียบัตรปิดการอบรม โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์
บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5
และการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่
2/2561 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 228 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 188 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 40 ราย ได้โลหิต
75,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content