นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีเกทเทคโนโยี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 159 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 130 ราย ผู้บริจาคฯ ไม่ได้
29 ราย ได้โลหิต 52,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเทศบาลโคกกรวด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 106 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 85 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 21 ราย ได้โลหิต
34,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดการอบรม " ทำดี..ง่ายๆ..ให้เลือด " และมอบประกาศนียบัตรปิดการอบรม โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์
บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5
และการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่
2/2561 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกัน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 228 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 188 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 40 ราย ได้โลหิต
75,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอพิมาย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 263 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 228 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 35 ราย ได้โลหิต 91,200 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ป่วย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักข้ามเลนชนตอม่อสะพานกลับรถ ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการฯ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตและเป็นเกียรติในวันผู้บริจาคโลหิต  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองยาง มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 237 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 193 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 44 ราย ได้โลหิต 77,200 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอประทาย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 391 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 295 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 96 ราย ได้โลหิต 118,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content