นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรง
และฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ วัดตลาดประดู่ ตำบลกระชอน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอลำทะเมนชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 108 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 86 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจช่วยเหลือ ครอบครัวนางสาวนิตยา ฉ่ำพรมราช อายุ 35 ปี มีบุตรแฝดหญิง
มีความพิการทางสมอง บ่งพร่องทางด้านจิตใจและการสื่อความหมาย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เหล่ากาชาดจังหวัด
จึงได้มอบถุงยังชีพ และเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีนายอำเภอปักธงชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจช่วยเหลือ เด็กหญิงทิวาพร สุขมงคล นักเรียนโรงเรียนบ้านพัดทะเล
จิตอาสาที่ได้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ใช้เวลาว่างทำความสะอาด
เก็บเศษขยะ และขวดน้ำเพื่อไปขาย และหารายได้เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา พักอาศัยอยู่กับพี่สาว เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกันตั้งแต่กำเนิด

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอปักธงชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 441 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 316 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย 6 ตำบล 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย
ดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมผู้ปาดเจ็บจากวาตภัยตำบลหัวทะเล ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินจำนวนนึง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ เด็กชายศรชัย เลื่อนกระโทก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 737 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย 9 ตำบล 41 หมู่บ้าน 290 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ อบต.ทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอประทาย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 330 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 256 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตที่ ตำรวจภูธร ภาค 3 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 156 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 139 ยูนิต จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 238 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content