นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสูงเนิน มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 140 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 109 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 31 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวังน้ำเขียว มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 315 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 266 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 49 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามทะเลสอ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 165 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 135 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 30 ราย

 จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “ เราทำความดี
ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หนึ่งคนให้ สามคนรับ “ ณ บริเวณ
Varity Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 317 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 266 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 51 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 73 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 54 ยูนิต
ผู้บริจาคฯ ไม่ได้ 19 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 241 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 171 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 70 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ม.1 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เบนช์มาร์คอิเลคทรอนิค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 47 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 35 ราย
ผู้บริจาคฯไม่ได้ 12 ราย ได้โลหิต 14,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายจำนง รถเพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ 4  ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้น
ได้หมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินจำนวน 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือ

Syndicate content