นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่
อำเภอโนนไทย ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย โดยมี นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กรรมการและ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมและ ให้กำลังใจพี่น้องชาวอำเภอสูงเนิน ที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย
ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครอง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับรายงานความเสียหาย 2 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลโคกสูง 7หมู่บ้าน (หมู่3,4,6,7,8,9,10)รวม 67 ราย 67 หลัง 2.ตำบลโคกกรวด 1 หมู่บ้าน (หมู่ 15) เสียหาย 6 ราย 6 หลัง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับรายงานความเสียหาย 2 ตำบล ดังนี้
1.ตำบลโคกสูง 7หมู่บ้าน (หมู่3,4,6,78,9,10) รวม 67 ราย 67 หลัง 2.ตำบลโคกกรวด 1 หมู่บ้าน (หมู่ 15) เสียหาย 6 ราย 6 หลัง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดม สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต
432 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 324 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำข้าวไข่เจียว น้ำดื่ม น้ำหวาน และขนมหวาน มาให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย
และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราช ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับ ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 245 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 207 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 38 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ " น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ชั้น G
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอปักธงชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 317 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 250 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 67 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content