นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอปักธงชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 441 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 316 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย 6 ตำบล 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย
ดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมผู้ปาดเจ็บจากวาตภัยตำบลหัวทะเล ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินจำนวนนึง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื่องต้นแก่ เด็กชายศรชัย เลื่อนกระโทก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 737 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ
ได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย 9 ตำบล 41 หมู่บ้าน 290 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ณ อบต.ทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอประทาย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 330 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 256 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตที่ ตำรวจภูธร ภาค 3 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 156 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 139 ยูนิต จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 238 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 6" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอด่านขุนทด มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 307 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 238 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอโนนสูง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 276 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 207 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content