นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางสุมาลี  ศิรินันท์พร  นายกเหล่ากาชาจังหวัด  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
จัดทำโครงการ "รณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ในวโรกาสเฉลิมพระเกียนติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555"  ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2555

จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5

เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ เหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา
รวมทั้งเพื่อเป็นการพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอ้นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจ โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 23 –
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ณ ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5

นางสาวสุรีรัตน์ คำป้อง

นางสาวสุรีรัตน์ คำป้อง

ชื่อเล่น: 
ส้ม
เบอร์โทรศัพท์: 
089-816-6619
อีเมล: 
candy-som@hotmail.com

นางสุมาลี ศิรินันท์พร


กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 5
นางสุมาลี ศิรินันท์พร
นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที ประจำเดือนสิงหาคม
2554 ณ ศาลากลางบ้านนางเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่ที่ 5, 6, 15 และ 21 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎร จำนวน 50 ถุง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางจีรวรรณ เจริญศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมและนำเงินพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยมอบเงิน จำนวน 3000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุ และผ้าห่ม จำนวน 4 ผืน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางจีรวรรณ เจริญศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย โดยมอบทุนสึนามิ จำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบค่าเดินทาง
จำนวน 1,000 บาท และถุงยังชีพ 1 ชุด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางจีรวรรณ เจริญศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
มอบบ้านตามโครงการ "บ้านกาชาดรวมใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน" ให้กับราษฎร ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 4 ผืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายวิจิตร สายเชื้อ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่มา
รับบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านมะกอก หมุ่ที่ 9 ตำบลดงใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และมอบเครื่องอุปโภค แก่ราษฎร
ณ วัดนิคมพัฒนาราม หมู่ที่ 10 ตำบลรังกาใหญ่ กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content