นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ  84  พรรษา น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต Give Blood For Mom
ณ โรงเรียนสุรนารี อาคารวิทยสมาคร

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา12.30น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบถุงยังชีพ
และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านลำเชียงไกร หมู่ 9 ตำบลโคกสูงจำนวน 3 หลังคาเรือน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโนนสูง นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม
นายอำเภอโนนสูงนายก อบต ธารปราสาท กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มอบถุงยังชีพจากสถานีกาชาด 4 จำนวน 126 ชุดให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10,16,19 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2559 เวลา  17.30  น. นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่า กาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนและมอบ ถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 36 ราย และตรวจดูความเสียหายของโรงเรียนบ้าน ฝ้ายนาตมส้มป่อย พร้อมมอบวัสดุ
อุปกรณ์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอสูงเนิน และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกลือใหม่ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ประสบวาตภัย  ดังนี้  จุดที่ 1  ศาลาประชาคมบ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 2
ผู้ประสบวาตภัยประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2และหมู่ที่ 12 จำนวน 63 ครัวเรือน จุดที่ 2 ศาลาประชาคมบ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 11 ประกอบด้วย

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว มอบเงินและถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านพังเสียหาย
จากเหตุวาตภัย ณ บ้านกุดเต่างับ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัด  “ โครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ”
ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  อำเภอเมือง  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ  และนางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น.  นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นายอำเภอโนนไทยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 5,000 บาท และสิ่งของยังชีพให้แก่นาง พุ่ม กองสันเทียะ อยู่บ้านเลขที่ 281 ม.1 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน
เมื่อวันที่ 27 กพ 59 เวลา 04.00 น ซึ่งมีผู้อาศัยจำนวน 5 คน ผู้ใหญ่ 2 คนและ เด็ก 3คน สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 โดยมีอาสาสมัครในเขตพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด,อำเภอพระทองคำ
อำเภอเทพารักษ์ และอำเภอขามสะแกแสง รวม 200 คน ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่า กาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาโครงการจิตอาสา สู่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทยของ เหล่ากาชาดจังหวัด  รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษฯ  ณ  หอประชุมอำเภอด่านขุนทด  ผู้เข้ารับการสัมมนาตัวแทนจาก
อ.ด่านขุนทด , อ.พระทองคำ , อ.เทพารักษ์ และ อ.ขามสะแกแสง รวม 200 คน

Syndicate content