นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ส่วนราชการและเอกชน
ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕9 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวนกว่า 120 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. -15.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดจัดอบรม จิตอาสาฯ รวม 2 รุ่น ณ หอประชุม
อำเภอพิมาย มีผู้เข้ารับการอบรมฯกว่า 1,000 คน โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และ ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้อยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
จำนวน 2 หลัง ให้แก่ นายแดง พะนะลาภ บ้านเลขที่46 หมู่ 4 ตำบลตลาดไทร และ นายเขียว แก้วคูนอก บ้านเลขที่ 46 บ้านหนองโน
หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย นางคมขำ ปองนาน นายกกิ่งกาชาด

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดฯพร้อมด้วย นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000บาท จำนวน 3 หลัง พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ชุมชนตรอกตีเหล็ก
ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวัน 12 สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมวีวัน อ เมือง จ นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 น.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ
และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด เดินทางมาบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ นางนุ่น จอนสูงเนิน อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 ม.2
บ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือจำนวน4,000 บาท คุณวัชนี ติรเศรษฐภักดี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา13.30น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ เดินทางมามอบถุงยังชีพและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แก่ผู้เสียหาย ชุมชนท้าวสุระ ซอย 4

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ร่วมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559  และมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุบลรัตน์
ราชกัญญาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากจน
อีกจำนวน 20 ชุด ณ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 10 มิถุนายน 2559 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 ณ บริเวณพื้นที่ป่าป่าชุมชนภูหลวง บ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย พร้อมกันนี้ได้นำถุงยังชีพมามอบอีกจำนวน 30 ชุด

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content