นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต
ของสภากาชาดไทย
ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้โลหิต
ทั้งสิ้น 107,800 ซี.ซี. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสระนันทวัน หมู่ที่ 6
ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เป้าหมาย 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 6, 9, 13, 16 และหมู่ที่ 17
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรับบริโลหิต 
ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
นายสวาท ฉิพิมาย ราษฎรบ้านหนองห่าน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดนครราชสีมา

นางดวงรัตน์ ศิริวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 94 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 32,900 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

นางดวงรัตน์ ศิริวัฒน์


นางดวงรัตน์  ศิริวัฒน์
นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นายประหยัด เจริญศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจีรวรรณ เจริญศรี นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะมอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง, วังน้ำเขียว,
พระทองคำ ด่านขุนทด และเทพารักษ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดนครราชสีมา

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายระพี ผ่องบุพกิจ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
และนางดวงรัตน์ ศิริวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะออกเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553

กิ่งกาชาดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านสำโรงชัย หมู่ที่ 20 และบ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 ต.ในเมือง อ.พิมาย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นายอำเภอสีคิ้ว/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

Syndicate content