นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนและ
ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต " ส่งมอบความรัก ด้วยความภักดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ " ณ โรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียล โดยมี นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียลและคณะผู้บริหารฯ
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยออกรับบริจาคโลหิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธฺ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ณ บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 45 ชุด และผ้าห่มนวม จำนวน 45 ผืน ให้แก่
ราษฎรดังกล่าวด้วย

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้แทนจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ผอ.กองสวัสดิการฯเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมพยาบาล จากโรงพยาบาลโกลเด้นเกรท ได้ออกไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
คุณยายที อุดมจิตร  อายุ  89  ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนสองข้างทางรถไฟ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอประทาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย ร่วมพิธีมอบเครื่องห่ม
กันหนาวเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว โดยถวายผ้มห่มแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 800 ผืน โดยมี
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธาน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่นายสำราญ จอนสูงเนิน และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้จำนวน 10 ชุด ณ บ้านซับชุมพล ม9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการจำนวน 500 ชุด  และมอบเสื้อกันหนาว
จำนวน 500 ตัว ให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัวพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองตอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง ได้แก่บ้านหลังที่ 1 บ้านเลขที่ 33/2
หมู่ที่ 10  เสียหายทั้งหลัง มีผู้อยู่อาศัยอยู่  10  คน มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท  บ้านหลังที่ 2  บ้านเลขที่  296  หมู่ 10  เสียหายบางส่วน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นางณัฏฐินีภร์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯคณะกรรมการ
และสมาชิกฯ ร่วมพิธิเปิดงาน MHEART สายโลหิต สายใจ ทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"และเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตาแห่งใหม่ บริเวณชั้น 2 โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธาน ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2559  เวลา 16.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมนางแขก ผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง พักอาศัย
เพียงลำพัง ณ หมู่บ้านโคราชวินเลจ 3 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และมอบแว่นตา
แก่ผู้สูงอายุจำนวน 2,000 อัน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองจ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content