นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ประจำปี 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดหนองหว้า ม.1 ต.โคกรวด อ.เมืองฯจ.นครราชสีมา โดยมีว่าที่ร้อยตรี
นิรันดร์ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
อุทกภัยโดยการมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มในเขตพื้นที่ วัดจงกอ ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวน 150 ชุด ตามโครงการ เหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา และเดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมใจ ช่วยภัย น้ำท่วม

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว  ร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมประชาชนในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 13 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกาชาดภาค 5 ครั้ง ที่ 2 / 2560 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธี และรับฟังบรรยายพิเศษ จากคุณศุ บุญเลี้ยง ณ เทอร์มินอลฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เมษายน 2560

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน

เมื่อวันที่  19  เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณัชวันก์ อัลภาชน ์เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน ร่วมกับพร้อมส่วนราชการอำเภอสูงเนิน
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่และถวายเพลพระ ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รองนายกเหล่ากาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก ณ ศาลากลางบ้าน ม.13 บ้านทุ่งรวงทอง ต.สารภี อ.หนองบุญมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ
นายอำเภอหนองบุญมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดี

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2560 เวลา  11.30  น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบถุงยังชีพ และเงินจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5000 บาท และสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2000 บาท  ให้แก่ นายนวกูร พิงชัยภูมิ อายุ 28 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 287 บ มาบเอื้อง ม 6 ต สุรนารี
อ เมือง จ นครราชสีมา ซึ่งป่วยเป็นออทิสติค โรคเบาหวาน และไตวายเรื้อรัง

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัด ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ญาติ ของนายธนพัฒน์ นาคโพธิ์ ผู้บาดเจ็บ
จากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานผลิตยาง ทำให้ถังน้ำมันเตาระเบิด นายธนพัฒน์ฯได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส และได้เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ " e-learning  เคหพยาบาล "  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสบาย โดยมี ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัย สภากาชาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ จัดฝึกอบรมฯระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.60 รวม 3 วัน

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content