นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม (นายอำเภอสีคิ้ว) คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว หน.ส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ประชาชนในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านทุ่งพนมวัง ม.12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 9 ราย และ จัดทำโครงการ"ใส่ได้ให้เลยคนละ 2 ตัว " เป็นการแจกเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบเงิน
สิ่งของอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคุณยายหวอง เสงี่ยมสูงเนิน อายุ 90 ปี ณ หมู่ที่ 1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบุญวัฒนา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 208 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 162 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 46 ราย ได้โลหิต 64,800 ซี.ซี.

 จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอด่านขุนทด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 408 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 300 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย ได้โลหิต
120,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 308 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 230 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 78 ราย ได้โลหิต 92,000 ซีซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสมองราย ด.ช. อดิศักดิ์ สิงห์กิ่ง อายุ 3 ขวบ ซึ่งพิการ
ตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน 2,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นายธนสุนทร สว่างสาลี ช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาทเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 28/2 บ้านคลองเตย ม. 5 ต.สะแกราช

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ราย น.ส.วรรณา ไชยกุล อายุ 22 ปี ซึ่งมีความพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาศัยอยู่บ้านพักที่สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน
3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นายอำเภอวังน้ำเขียว นายอภิชาติ ธนะมัย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ยาตร์ จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 60 ราย ผู้บริจาคฯ ที่ได้ 39 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้
21 ราย ได้โลหิต 15,600 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมโครงการ " เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 100 ชุด โดยมีนายจรัสชัย โชคเรื่องสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หมอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทน
ร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารโดม สวนสัตว์นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 269 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 162 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 107 ราย ได้โลหิต 64,800 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content