นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับ ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 245 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 207 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 38 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
“ จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ " น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ชั้น G
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอปักธงชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 317 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 250 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 67 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสูงเนิน มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 140 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 109 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 31 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวังน้ำเขียว มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 315 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 266 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 49 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามทะเลสอ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 165 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 135 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 30 ราย

 จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “ เราทำความดี
ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หนึ่งคนให้ สามคนรับ “ ณ บริเวณ
Varity Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 317 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 266 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 51 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 73 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 54 ยูนิต
ผู้บริจาคฯ ไม่ได้ 19 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 241 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 171 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 70 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content