ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง  นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน
เปิดโครงการ "หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่" ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
ประเทศไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ โดย ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ กล่าวรายงาน  สำหรับจังหวัดตรัง
มีเด็กนักเรียนเข้ารับบริการตรวจสายตาประกอบแว่นจำนวน 1,300 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มิสเตอร์ กีเดี้ยน เทสฝาย มิสเตอร์อิเวน ตัวแทนกาชาดนอร์เวย์ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่บ้านเลขที่ ๑๓๕ ม.๑๐ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้ความช่วยเหลือนายวิรัตน์ เชื้อสูงเนิน ราษฏรที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังเมื่อคืนวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๕
เนื่องจากยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงจุดเทียนส่องสว่าง ขณะหลับได้ปัดเทียนล้มทำให้เกิดไฟลุกไหม้ นายวิรัตน์ได้รับบาดเจ็บไฟลวกที่แขนซ้าย และทรัพย์สิน

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยม
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๒ คนคือ
นางสาวอริสรา มุเส็มสะเดา นักศึกษาปี ๓ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวมณีรัตน์ สุทธิวงศ์ นักศึกษาปีที่ ๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมมอบผ้าห่มนวมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง นำคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดออกเยี่ยมนางชไมพร ชาตรีวงศ์ ราษฏรที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึงได้มีหนังสือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี ร้องเรียน
เรื่องไม่มีเงินสร้างบ้าน โดยขอเงินมาสร้างบ้านบนที่ดิน บริเวณบ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำหรับนางชไมพร
ชาตรีวงศ์ อายุ 46 ปี ไม่มีอาชีพ สถานภาพหย่าร้าง (สามีมีภรรยาใหม่) มีลูก 4 คน ชาย 3 คนไม่เรียนหนังสือแล้วหญิงสุดท้อง 1 คน เรียนหนังสือ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
นางลมุล ทองมุณี นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรัง
ร่วมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันตำรวจ ได้โลหิตจำนวน ๗๕ ยูนิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอนาโยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังให้การต้อนรับ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู่อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ (ผู้แทนพระองค์)
พร้อมคณะจำนวน ๓๐ คน ติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังรับมอบเงินจากตู้บริจาค
ผู้มีจิตอาสาบริจาคใส่ตู้รับบริจาค ที่ห้างเทสโก โลตัส สาขาตรังนายกเหล่าให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน ๔๐,๖๘๙ บาท พร้อมทั้งร่วม
ใจบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน ๓๙ ยูนิตด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
กับผู้บริจาคโลหิตจากจังหวัดตรัง จำนวน 32 คน ในพิธีมอบรางวัลสำนักงานยุวกาชาด ณ โรงแรม บี พี สมิหรา บีช จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับรางวัลจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี
หน่วยงานที่สนับสนุนการขยายเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดประจำปี 2555 " ณ โรงแรมเฟริส์ โฮเตล กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555

จังหวัดตรัง
Syndicate content