ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกรณีเด็กหญิงอรไพลิน ไชยฤทธิ์ อายุ 9 ปี ซึ่งดวงตาข้างซ้าย
มีปัญหามองไม่เห็น ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ
จำนวน 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พมจ.ตรัง อบต.ทุ่งต่อ อสม.ต.ทุ่งต่อ และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ทุ่งต่อ
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายคล่อง หาการ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82/1 ม.1 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นางเขียด สังข์แก้ว อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 51 ม.3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาอ.เมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ในโครงการ กศน.ตรัง ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีกลวง
ณ สำนักงานกศน.จ.ตรัง โดยนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กศน.จ.ตรัง กล่าวรายงาน มีผู้บริจาค เป็นนักศึกษา บุคคลากร กศน.

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นางปราณี หลงละเลิง 22/1ม.5 ทุ่งต่อ อายุ49 เส้นเลือดตีบมา5ปีเริ่มกินเองได้บ้างแล้ว ใช้แพมเพิศ M
2. นายประยงค์ ไพทูลย์. 24 ม.4 ต.ทุ่งต่อ อุบัติเหตุ เป็นเจ้าชายนิจทรา มา5ปีแล้ว ให้อาหารทางสาย อายุ 26 ปี ใช้แผ่นรอง
3. นางซิ้น ด้วงเลื่อง อายุ93ปี ตามองไม่เห็น 147/1 ม.7 ต.ทุ่งต่อนายประเสริฐ บริพันธ์ 48ปี เส้นเลือดตีบ บ้านนี้อยากได้ห้องน้ำเพราะไปห้องน้ำลำบาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริ
มอบที่นอนและซ่อมประตูห้องนอนให้นายเฉลิมพันธ์ พันธ์พิเชษฐ์ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ที่บ้านเลขที่ 409/45 ซ.ห้วยยอด 23 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง
จ.ตรัง รายนามผู้บริจาค
1. คุณสุกัญญา เสริมสุขสันติกุล ซ่อมประตูและบานประตู
2. คุณอนัญญา หลิมสกุล 1,000 บาท
3. คุณศิริมล สิทธิวรานุวงศ์ 1,000 บาท
4. คุณจงกช สุขลิ้ม 1,000 บาท

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน นางณัฎฐ์รชา ทองบางพระ อายุ 52 ปี ผู้พิการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 27 ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด
ผ้าห่ม หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง และศาลจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเนื่องในวันระพี 7 สิงหาคม 2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องสมุดศาลจังหวัดตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 45 ราย ได้โลหิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านบางสัก ต.บางสัก อ.กันตัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
และคณะที่เดินทางมา มอบ เสื้อกันฝน เครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการปันน้ำใจ ในสายฝน แก่นักเรียน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการฯ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี
ปลัดจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการ MOU 4 ท่าน
กรรมการงานบรรเทาทุกข์ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ร่วมมอบเสื้อกันฝนในโครงการ ปันน้ำใจในสายฝน ให้เด็กนักเรียน โดยมี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ต.เากะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการฯ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี
ปลัดจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการ MOU 4 ท่าน
กรรมการงานบรรเทาทุกข์ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสาร ผ้าห่มและมุ้ง จำนวน 150 ชุดให้ผู้สูงอายุ

จังหวัดตรัง
Syndicate content