ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อบต.บ้านควน และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนกรีดยางพารา " กงสี " ใน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ น้องปุย เด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ป่วยเป็นโรคผิวหนัง "โรคผีเสื้อ" ซึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับโรคดักเเด้ ผิวหนังบอบบางลักษณะเป็นแผล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางหวล ช่วยสุวรรณ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
2. นางคำ กลัวผิด อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.นาโยง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายแคล้ว เยาดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นางแดง ถิ่นนา อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 12:35 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน
เปิดงาน ม.อ. วิชาการ และจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะในวันเดียวกันด้วย โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ มีผู้บริจาคทั้งหมด 121 ราย ได้โลหิต 63 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ บ.ตั้งใจยนตรการ สาขาตลาดท่ากลาง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 52 ราย ได้โลหิต
45 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 18,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย อ.ปะเหลียน และ อบต.บางด้วน
ออกเยี่ยมบ้าน นางสาวจันทรา ทองหนู อายุ 47 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 ม.4 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด และหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ
จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 123 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน

จังหวัดตรัง
Syndicate content