ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตามนิเทศ
การปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอนาโยง ในการนี้ นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง ให้เกียรติมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาและจัดตั้ง
เครือข่ายจิตอาสาอำเภอนาโยง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 75 ราย
ได้โลหิต 46 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 18,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 15 ราย  และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 61 ราย ได้โลหิต 42 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตาม
นิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอปะเหลียน มีการมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาและจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาอำเภอปะเหลียน

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ บ.ตรังมอเตอร์ไซค์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 89 ราย ได้โลหิต 70 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 28,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย
และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 16 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรณี นายชนาธิป บัวสด อายุ 16 ปี พิการเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่
อายุ 9 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 106 ม.4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.45 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรณี นายแจ้ง คงชูศรี อายุ 81 ปี ผู้สูงอายุพิการ อยู่บ้านเลขที่ 116/1 ม.2
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ นางสาวเสาวณี ภู่ขวัญพงษ์ อายุ 42 ปี
ผู้ยากไร้ฐานะยากจน และลูกสาวอายุ 13 ปี  พิการเดินไม่ได้  มีสมาชิกในครอบครัวรวม 11 คน  อยู่บ้านเลขที่ 89 ม.1 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ และเงิน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด มอบเตียงห้องพยาบาล ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน และรถจักรยาน ให้โรงเรียน
บ้านเขาพรุเสม็ด ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายสง่า แช่เจ่น อายุ 72 ปี ผู้สูงอายุป่วยจิตเวช อยู่บ้านเลขที่ 444/8
ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยงอ.เมืองตรัง จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ และเงิน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
Syndicate content