ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.นาโยง
จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางแดง นวลเมือง อายุ 112 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธาน
จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมจิตอาสาฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 รายดังนี้
1.นางพริ้ม. ทองแท้. 75ปี 160/1ม.8ต.นาวง อ.ห้วยยอด เป็นบ้านเช่า อยู่ด้วยกัน5คนมีเด็กไม่เข้าเรียนที2คน ใช้แพ็มเพิศบางครั้ง 
2.นางสุจิตรา พลบุญ 55ปี ไปอยู่หนำในสวนปลาร์มนายจ้างอยู่กัน4คน โรคประจำตัวเริ่มมีไขมัน ตาด้านซ้ายมัวๆ. อยากได้พันธุ์ผักกับปุ๋ย ม.10 ต.นาวง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 193 ราย ได้โลหิต 127 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 50,800 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย ในการนี้ นางดวงใจ พุ่มถฐิน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 96 ราย ได้โลหิต 50 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย ในการนี้ นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมเยี่ยมบ้านคนพิการทางสติปัญญา ที่ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน การอบรมครั้งนี้ จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งในวันนี้
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และอบต.บ้านควน ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนกรีดยางพารา "กงสี" ใน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อทำความสะอาดบ้าน
ให้น้องปุย เด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนัง "โรคผีเสื้อ" ซึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับโรคดักเเด้ ผิวหนังบอบบางลักษณะเป็นแผลพุพอง
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงติดเชื้อ นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบที่นอน จำนวน 2 ชุด นมผง 3 กล่อง ของเล่นเด็ก และสิ่งของจำเป็น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง มอบเตียงห้องพยาบาล ที่นอน หมอน และผ้าปูที่นอน ให้โรงเรียนบ้านนาโตง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นอกจากนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบกระป๋องออมสิน ขนม และของเล่น แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโตง จำนวน 100 คน ด้วย

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากร
จากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังวิเศษ ตามโครงการการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการและจิตอาสา
สภากาชาดไทย ร่วมงานฌาปนกิจศพของเด็กชายธนาธิป บัวชุม ผู้ป่วยที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรังเคยได้ให้ความช่วยเหลือ ที่ตำบลวังคีรี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางแคล้ว เสนีย์ อยู่บ้านเลขที่ 26 ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางบุญน้อม พูลสุทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 22 ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นางพาส ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ 41/1 ม.2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content