ตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง นางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมรับเกียรติบัตรและ
มอบของรางวัลให้ผู้พิการที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ชมการแสดงและเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมเพื่อผู้พิการที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จำหน่ายของที่
ระลึกภายในงาน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามวาระเหล่ากาชาดจังหวัด ได้โลหิตจำนวน ๑๒๘ ยูนิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. ที่บริเวณเวทีกลาง (สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง-สิเกา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง
ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีส่วนราชการ/เอกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นงานประจำปีที่มีความยิ่งใหญ่
เป็นเอกลักษณ์ของชาวตรังที่สืบทอดกันมานาน โดยได้มีการจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเดิม)

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติให้ นายเหี้ยน เลี้ยงพงษ์ ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง  นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน
เปิดโครงการ "หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่" ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
ประเทศไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ โดย ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ กล่าวรายงาน  สำหรับจังหวัดตรัง
มีเด็กนักเรียนเข้ารับบริการตรวจสายตาประกอบแว่นจำนวน 1,300 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มิสเตอร์ กีเดี้ยน เทสฝาย มิสเตอร์อิเวน ตัวแทนกาชาดนอร์เวย์ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่บ้านเลขที่ ๑๓๕ ม.๑๐ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้ความช่วยเหลือนายวิรัตน์ เชื้อสูงเนิน ราษฏรที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังเมื่อคืนวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๕
เนื่องจากยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงจุดเทียนส่องสว่าง ขณะหลับได้ปัดเทียนล้มทำให้เกิดไฟลุกไหม้ นายวิรัตน์ได้รับบาดเจ็บไฟลวกที่แขนซ้าย และทรัพย์สิน

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยม
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๒ คนคือ
นางสาวอริสรา มุเส็มสะเดา นักศึกษาปี ๓ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวมณีรัตน์ สุทธิวงศ์ นักศึกษาปีที่ ๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมมอบผ้าห่มนวมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง นำคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดออกเยี่ยมนางชไมพร ชาตรีวงศ์ ราษฏรที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึงได้มีหนังสือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี ร้องเรียน
เรื่องไม่มีเงินสร้างบ้าน โดยขอเงินมาสร้างบ้านบนที่ดิน บริเวณบ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำหรับนางชไมพร
ชาตรีวงศ์ อายุ 46 ปี ไม่มีอาชีพ สถานภาพหย่าร้าง (สามีมีภรรยาใหม่) มีลูก 4 คน ชาย 3 คนไม่เรียนหนังสือแล้วหญิงสุดท้อง 1 คน เรียนหนังสือ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
นางลมุล ทองมุณี นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดและสมาคมแม่บ้านตำรวจจังหวัดตรัง
ร่วมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันตำรวจ ได้โลหิตจำนวน ๗๕ ยูนิต

จังหวัดตรัง
Syndicate content