ตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๘ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังมะปราง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกเยี่ยมราษฏรพิการและยากจน ซึ่งเป็นบ้านของนายสุวรรณ โคกตรัง อายุ ๔๘ปี พิการตาบอดจากอุบัติเหตุในการทำงาน
(โซ่รถมอเตอร์ไซด์ฟาดเข้าตา ขณะทำงานซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ตอนแรกอักเสบและบอดข้างเดียว แต่ไม่ได้รักษาจึงลามมาบอดอีกข้าง ทำให้ตาบอดสนิท
ทั้งสองข้าง) นอกจากนี้นายสุวรรณยังป่วยเป็นโรคไทรอยด์อักเสบร้ายแรง ร่างกายผอม ไม่มีแรง นางพิสมัย โคกตรัง ภรรยา อายุ ๔๑ ปี รับจ้างกรีดยาง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๕๕/๔ หมู่ ๙ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมครอบครัวของนายสมปอง (บังแส้น) ศรีใหม่พัทลุง
อดีตประมงอาสา ,คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา และคณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งครอบครัวของนายสมปอง มีฐานะยากจนประกอบกับมีลูกที่ยังศึกษาอยู่อีกจำนวน 1 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพให้คุณยายอายุ 104 ปี เมื่อ 21 ก.พ.2556 ตามโครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขเคลื่อนที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จตุรพร กุลบุญ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

21 ก.พ.2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการและสมาชิกสมทบร่วมให้บริการราษฎร
กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้านแดง ตำบลอ่าวตอง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ที่บ้านเลขที่ 134/1 ม.6 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อม
คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายเผี้ยน แซ่ฮุ้ย อายุ 80 ปี ผู้พิการเป็นอัมพาต อาศัยอยู่กับนางเกลือม แซ่ฮุ้ย
ภรรยา อายุ 80 ปี เจ็บเอว การเคลื่อนไหวไม่สะดวก และนางสาววรรณา แซ่ฮุ้ย อายุ 43 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ครอบครัวนี้มีฐานะยากจน ไม่รายได้จากเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการรวมเดือนละ 2,100 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในแต่ละเดือน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคาม 2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะ ออกเยี่ยมครอบครัวเด็กชายณัฐวัฒน์ ชูช่วย
อายุ 13 ปีและเด็กชายณัฐวุฒิ ชูช่วย อายุ 11 ปี ซึ่งเด็กชายทั้งสองเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ณ บ้านเลขที่ 263 หมู่ 4 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน คือ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะ ออกเยี่ยมนางจามจุรี สุชาติพงศ์ อายุ 39 ปี
ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งมีฐานะยากจน อาชีพรับจ้างกรีดยางและต้องการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
เนื่องจากอาศัยอยู่ในบ้านพักของนายจ้าง และต้องการให้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตร จำนวน 2 คน ความช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ในวันที่ออกเยี่ยม 1.

1. มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ถุง 2.

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ โรงเรียน ตชด.สันติราษฏร์บำรุง บ้านเจ้าพะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๔ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนในศุนย์การศึกษาและชุมชนใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มี
ความบกพร่อง เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กทั่วไปได้แสดงออกซึ่งความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับความสุขสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ให้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน ๘๔ ถุง

จังหวัดตรัง
Syndicate content