ตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดงานฉลองครบ ๑๐ ปี
วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ประธานในพิธี ในงานจัดให้มีกิจกรรมการสาธิตปฐมพยาบาลจาก กศน.อำเภอเมืองตรัง ,การตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ,
การแสดงและกิจกรรมบนเวทีของอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรัง การมอบโล่ห์และเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนย้านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 118 ราย ได้โลหิตจำนวน 36,00 ซีซี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถโยกจำนวน ๑ คันพร้อมถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุงให้นางเฉลียว แสงเงิน ราษฎรผู้พิการ อาศัยอยู่
บ้านเลขที่ ๓๒/๒ ถนนตรัง - ปะเหลียน ซอย ๗ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งพิการขาซ้ายจากอุบัติเหตุใบพัดอุปกรณ์นากุ้ง
เมื่อปี ๒๕๕๔ ทำให้ขาซ้ายหัก เดินไม่ได้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามวาระ
เหล่ากาชาดจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมให้บริการ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๒๓๕ ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตีฆ้องเปิดงานชุมนุมกาชาดภาค 12 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเชิญธงสู่เวที มีสมาชิกเหล่ากาชาดจาก 7 จังหวัด จำนวน 350 คนเข้าร่วม
ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม บรรยากาศงานสังสรรค์ ทัศนศึกษา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมและมอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทและถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุง ให้นางเล็ก ขันแก้ว ราษฏรที่ประสบอัคคีภัย
ถูกไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จตุรพร กุลบุญ

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ส่งมอบธงงานชุมนุมกาชาดภาค 12 ให้กับ นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสงขลาที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ในงานชุมนุมกาชาดภาค 12 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ นางอรทัย เอี่้ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามวาระเหล่ากาชาดอำเภอหาดสำราญ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ ได้โลหิตจำนวน ๕๘ ถุง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง บ้านของนายเสนอ อ่อนน้อม
ซึ่งถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง พร้อมกับเงินกู้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทที่กู้มาเพื่อซื้อต้นยางพาราเตรียมจะปลูกฤดูฝน เมื่อเช้ามืดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นางเปรียม อ่อนน้อม ภรรยาไปทำธุระที่กรุงเทพในวันดังกล่าว ในวันนี้ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุง ผ้าห่มนวมจำนวน ๑ ผืน และมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ไม่ถูกไฟไหม้ด้วย

Syndicate content