ตรัง

จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง ชุดชั้นในวาโก้จัดรายการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม"
พร้อมมอบชุดชั้นในสำหรับผู้ผ่าตัดเต้านมจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด มูลค่าชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผ่านทางเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมี
คุณวาลินี ธนทวี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมทั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง ร่วมกัน
จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดตรัง จำนวน ๒๘๓ คน ตามโครงการกาชาดตรังเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน ๒ ทุนให้กับยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ช่วยเหลือนางจิตรา เหมไพบูลย์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้
บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ที่บ้านเลขที่ 61 ถ.พิศาล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับภัยพิบัติ โดยมีนางอรทัย เอี่ยม
ตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมเลตรัง รีสอร์ท, บริเวณหาดปากเมง และโรงเรียนบ้าน
ปากเมง อำเภอสิเภา จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รวบรวมเงินซื้อคูลเลอร์น้ำให้ธนาคารเลือดตรัง จำนวน 1 ถัง มูลค่า 1,900 บาท เพื่อใช้สำหรับบรรจุน้ำให้
ผู้บริจาคโลหิต ดื่มก่อนบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๒๒๗๐/ตง.๓๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน ๘๔ คน (ชาย ๓๒ คน,หญิง ๕๒ คน) โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝึก และ
มอบทุนการศึกษาให้อาสายุวกาชาดดีเด่นประจำค่ายจำนวน ๒,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2556 โดยเริ่มเดินจากสถานีรถไฟตรัง
มายังลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนส่งเสริมปัญญา เรือนจำจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
นางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๒๒๖๙/ตง.๓๑ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ พร้อมมอบเงินทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาทให้อาสายุวกาชาดดีเด่น
ประจำค่าย ซึ่งนายประวัติ แซมมณี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน นางปิยพรรณ กาฬวงศ์ ผู้อำนวยการฝึก มีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรม
จำนวน ๖๐ คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบรถเข็นให้นางกิมลั้ง เฟื่องธุระ ราษฎรป่วยโรคเก๊าท์และไขข้อเสื่อม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556

จังหวัดตรัง
Syndicate content