ตรัง

จังหวัดตรัง

นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพและเงินจำนวน 1,000 บาทต่อราย จำนวน 150 ราย ให้ผู้สูงอายุ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2556 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ลานหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า และนางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมถวายพวงมาลาและประกาศถวายเฉลิมพระเกียติต่อหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมสมาชิก
วางพวงมาลัยข้อพระกร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางณัฐพิสุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผู้บังคับการคำรวจภูธร
จังหวัดตรัง นางนงค์นุช อุดมสุด ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรงจังหวัดตรัง ร่วมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจภูธร
จังหวัดตรัง ได้โลหิตจำนวน ๑๑๗ ยูนิต

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางณัฐพิสุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตตามวาระเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายนันทวัธ เจริญวรรณ นายอำเภอห้วยยอดให้การ
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่น ได้โลหิตจำนวน ๑๗๙ ยูนิต ผู้บริจาคดวงตาจำนวน ๗ ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน ๗ ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลหาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
และนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
และร่วมปลูกต้นไม้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินทุนประกอบอาชีพ “โครงการ รู้ปัญหา...ร่วมพัฒนาในพื้นที่” โดยมีนางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินครั้งนี้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๘ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังมะปราง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังออกเยี่ยมราษฏรพิการและยากจน ซึ่งเป็นบ้านของนายสุวรรณ โคกตรัง อายุ ๔๘ ปี พิการตาบอดจากอุบัติเหตุในการทำงาน (โซ่รถมอเตอร์ไซด์
ฟาดเข้าตา ขณะทำงานซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ตอนแรกอักเสบและบอดข้างเดียว แต่ไม่ได้รักษาจึงลามมาบอดอีกข้าง ทำให้ตาบอดสนิททั้งสองข้าง)
นอกจากนี้นายสุวรรณยังป่วยเป็นโรคไทรอยด์อักเสบร้ายแรง ร่างกายผอม ไม่มีแรง นางพิสมัย โคกตรัง ภรรยา อายุ ๔๑ ปี รับจ้างกรีดยางหารายได้เพียง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่บ้านเลขที่ ๕๙ ถนนพิศาล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้นางศศิกร สุนทรนนท์ ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)

Syndicate content