ตรัง

จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ "อาสายุวกาชาด สานใจเพื่อผู้สูงวัย" โดยชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมให้อาสายุวกาชาดจูงมือผู้สูงวัยเข้าวัดฟังเทศน์ ที่โรงเรียนวัดควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง มีอาสายุวกาชาด
และผู้สูงวัยร่วมจำนวน ๒๕๐ คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนสภาราชินี (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง) นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบ ๗๗ ปี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธี
เปิดห้องเพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมลงนาม
ถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาศ
๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาล
หลักสูตร ๓ วัน ณ ห้องประชุมสิทธินันทพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝึก
มีอาสายุวกาชาดเข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางอัมพรรัชญ์
สุวรรณมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบกระเช้าสุขภาพและเงินจำนวน 1,000 บาท เยี่ยมพ.ต.ท.ชัยรัตน์ จันทร์เกตุ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่บ้านเลขที่ 25 ม.2 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางอัมพรรัชญ์
สุวรรณมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยม พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมมอบเงิน 1,000 บาท และถุงน้ำใจ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผ้าห่มนวม ให้นางเพื้อม ศรีสุข อายุ 88 ปีราษฏรที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
โดยได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือในทันที ที่บ้านเลขที่ 18 ม.7 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

Syndicate content