ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บันทึกเทปโทรทัศน์รณรงค์เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 9 คน
ได้แก่
1. นางแดง คำรณ อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการด้านโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมสังเกตการณ์การรับบริจาคโลหิต ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งภาคบริการโลหิต
สงขลามารับบริจาคโลหิต สำหรับสันนี้มีผู้แสดงความประสงค์โลหิตจำนวน 196 ราย ได้โลหิต 100 ถุง (คิดเป็น 40,000 ซีซี)

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ปะเหลียน จำนวน 9 คน ได้แก่
1. นางแน้ม ผ่อนย่อง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง
ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย 1. นางอิ่ม คงเมือง2.นางไกร หนูเหมือน3. นางสมถวิล ทองรักษ์4. และ ผู้พิการนางสาวปวันรัตน์ มากแก้ว

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในฐานะประธานชมรมรักห่วงใยใจผูกพัน
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมสมาชิก(นางสาวปิยะวรรณ ชูชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาด) ที่ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ตึกกายภาพ โรงพยาบาตรัง ซึ่งเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่ 4 ต.ค. พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม เงินส่วนตัวของท่านนายกเหล่ากาชาดและเงินสมทบ
จากสมาชิกรวบรวม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา ตามโครงการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคม อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา10.30 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางอรนุช ฤทธิรักษ์
จิตอาสากาชาดไทย ออกตัดผม ทำเล็บมือ เล็บเท้า ให้แก่คนชราและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมพิธืเปิดศูนย์บูรณาการรังสีร่วมรักษาตรังรวมแพทย์ ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมพิธีเปิด
ศูนย์จำหน่ายกลุ่มแกะสลักไม้เทพทาโร และกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ณ ซอย 9 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content