ตรัง

จังหวัดตรัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสิเกา
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายมานะ
เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา นำบุคคลากรร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 124 ราย ได้โลหิต 98 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 39,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่สกาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อจัดหาของรางวัลสำหรับร้านนาวากาชาดประจำปี 2562 หลังการประชุมได้ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติก
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการหิ้วปิ่นโตอาหารเที่ยงมารับประทานร่วมกัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยบริษัทในเครือ VS Group นายอำพัน นางสุมาลี วิประกษิต เป็นผู้ขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจาก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองตรัง ตามโครงการการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โดยมีนายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ นำบุคคลากรของ
โรงเรียนร่วมบริจาค สำหรับวันนี้ มีผู้บริจาคทั้งหมด 53 ราย ได้โลหิต 43 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 17,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้ นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
รายนายสมพงษ์ ชุมพล อายุ 58 ปี ณ ม.6 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด
เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ให้แก่ นางเขียด ดวงดับ อายุ 92 ปี ณ บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 3562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลปากแจ่ม
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้มอบแว่นสายตาให้ผู้วัยจำนวน 128 อัน มอบขนมและนมให้เด็กจำนวน 289 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย
ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content