ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีชุดใหม่ วาระ 1 มกราคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2562 แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งมีสมาชิกกาชาดลงสมัครเลือกตั้ง จำนวน 18 คน โดยจะคัดเลือกเหลือ 14 คน มีสมาชิกกาชาด
จังหวัดชลบุรีมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 260 คน เป็นบัตรดี จำนวน 253 ใบ และบัตรเสีย จำนวน 7 ใบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นาย พงษ์พัน ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้รองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
มอบข้าวสารให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสัตหีบ 5 ตำบลจำนวน 94 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในแต่ละตำบล ต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นาย ชาญชัย เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางนิตยา เอี่ยมเจริญ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ นาย พงษ์พันธ์ ยมมาสนายอำเภอสัตหีบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย
รองนายกกิ่งชาด และ คณะกรรมการ เข้าร่วม " โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยให้กับประชาชน จ.ชลบุรี " ณ.โรงเรียนบ้านขลอด ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561  นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางนิตยา เอี่ยมเจริญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอสัตหีบ
เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ
จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 400 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียน

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดย นางสุภาพร  เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนาที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก
ต้อหิน โดยมี ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นายปิยภัทร พลับพลา อายุ50 ปี บ้านเลขที่ 6/19 หมู่7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรบ้านพักได้รับความเสียหายโดยมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจแก่นางสาวธนิดา บุญปิยะ  บ้านเลขที่ 50/9 หมู่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งบ้านประสบ
อัคคีภัยโดยมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ลงทะเบียน
277 นาย  ผ่าน 167 นาย จำนวนโลหิต 74,350 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางวิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
และคณะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่นางสาวธนิดา บุญปิยะ อายุ 68 ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/9 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นานพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิก กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการที่ยากไร้เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณสุข
เพื่อมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 8 ราย รวม 8 ท้องถิ่น

Syndicate content