ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 17 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรี
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นางอุษณีย์ สุขีนัย ภริยานายอำเภอพานทอง พร้อมสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอาสายุวกาชาด New Gen
Volunteers ตอน การใช้เครื่องหมายกาชาดกับการสร้างจิตอาสา  พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมี นายสมจิตต์ ไหมดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-30 ปี เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 1,350 คน โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  และเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียน

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จำนวน
19 ราย ตามโครงการ “กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอหนองใหญ่ เข้าร่วมโครงการ
“ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง
แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน  15  คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่  20  มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นายอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
ผู้ประสบอัคคีภัย ในซอยอดิเรก อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 10 ครัวเรือน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ครัวเรือนละ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางดวงอมร ยิ้มมงคล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ภายใต้สโลแกน “ Be there for someone else. Give blood.Share Life ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ”
เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้
ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังพิการ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมี นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อม นายอำเภอบ้านบึง
และหัวหน้าส่วนราชการ โดยเรือนจำกลางชลบุรี ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังพิการ ได้รับการ

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางพรทิพย์ อินทศร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกคณะกรรมการกิ่งกาชาดและสาธารณสุข
อำเภอสัตหีบ  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพให้กับนางจันทร์ สีเขียว อายุ 79 ปี หมู่11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 12 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี บริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 71 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 26,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
Syndicate content