ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน
17 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์
จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาตาม “ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ”

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
จำนวน 19 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เข้าร่วมโครงการสัปดาห์
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
และร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

โครงการ “ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ” ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัตหีบ จำนวน 128 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 55,300 ซีซี ยอดบริจาคดวงตา จำนวน 25 ราย ยอดบริจาคอวัยวะ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
จัดกิจกรรมโครงการน้อมดวงใจทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 3 พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ คณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 17 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรี
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นางอุษณีย์ สุขีนัย ภริยานายอำเภอพานทอง พร้อมสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content