ชลบุรี

นางบุศราวดี เอกชัย


กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3
นางบุศราวดี  เอกชัย
ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเงินและสิ่งของ
ให้ผู้ป่วย MR.Sergey Paskin นักท่องเที่ยวชาวรัสเชีย ประสบอุบัติเหตุตกจากเรือศรีษะกระแทกโขดหิน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ระหว่างนั่งเรือไป
เที่ยวกับเพื่อน ขณะนี้ได้รับการรรักษาตัวในห้อง I.C.U โรงพยาบาลสมิติเวช อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี แพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกต้นคอหัก เป็นอัมพาต
ตั้งแต่ต้นคอลงไป โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการกาชาดชลบุรีร้อยใจบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน
ณ อาคารกองร้ายที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันรับบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2554  และได้แจกเสื้อ
วันผู้บริจาคโลหิตโลกแก่มาบริจาคโลหิต โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.ชลบุรี  และรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “Be the Hero : ให้เลือด ให้ชีวิต” เพื่อรับบริจาคโลหิตร่วมกับโครงการ
“ประชาชนชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ โรงแรมเดอะ ซิตี้ ศรีราชา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
และวันที่ 30 มิถุนายน 2554

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมออกเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ
และมอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ พร้อมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป จำนวน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตามโครงการ “กาชาดร่วมบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ถวายองค์ราชา “ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด มอบเงินสงเคราะห์
ราษฎรยากจน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ วัดดอนดำรงธรรม อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

จังหวัดชลบุรี

นางสุปราณี ชาตไสิฐ


นางสุปราณี ชาตไสิฐ
ชลบุรี

Syndicate content