ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้แก่
1) นายอนุชา ตัณฑุลวณิชย์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์
2) นางสาวสำราญ คุ้มจันทร์ บ้านเลขที่ 163 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่  19  กันยายน 2561 นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคร่างกาย
พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางอุษณีย์ สุขีนัย ภริยานายอำเภอพานทอง และสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดทำโครงการขึ้น วัตถุประสงค์เพื่ออุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีผู้บริจาคร่างกาย และอวัยวะ ทั้งสิ้น 56 ราย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมคณะ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2561 ณ ร.ร.วัดเขาคันธมาทน์ ร.ร.บ้านอำเภอ ร.ร.จุกเสม็ด
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำโดย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวนทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่

จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
“ พัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย ” หลักสูตร “ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งมีจิตอาสา
สภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีอายุเกิน 50 ปี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 47 คน ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน
24 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี สมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม ปลัดอำเภอ สาธารณสุข ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุ รี” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content