ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ให้แก่
1) นางปรานอม แสนรัมย์ หมู่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ
2) นางละมัย กำแพงเพชร หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง
3) นายพร อุดร หมู่ 8 ตำบลบ่อทอง
4) นางบุญเลือน ขาวเหลือง หมู่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวแสวง ศรีแก้ว หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่
2) นางอำภรณ์ สมหวัง หมู่ 7 ตำบลพานทอง
และในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวรุ่งทิพย์ ขจัดทุกข์ หมู่ 6 ตำบลนาป่า

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอสัตหีบ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวไพลิน ทิมกระโทก หมู่ 6

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) น.ส.พรพรรณ ช้างดี หมู่ 5
2) นางนิศา นันทโชติ หมู่ 1 และในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 หลัง ให้แก่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ ให้แก่
1) นางสาร สีสัน หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์
2) นางสำลี วงษ์ละคร หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์
3)นายสหโชค โพธิ์คลี่ หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้แก่
1) นายอนุชา ตัณฑุลวณิชย์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์
2) นางสาวสำราญ คุ้มจันทร์ บ้านเลขที่ 163 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่  19  กันยายน 2561 นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคร่างกาย
พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางอุษณีย์ สุขีนัย ภริยานายอำเภอพานทอง และสมาชิกกาชาดอำเภอพานทอง โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดทำโครงการขึ้น วัตถุประสงค์เพื่ออุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีผู้บริจาคร่างกาย และอวัยวะ ทั้งสิ้น 56 ราย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมคณะ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2561 ณ ร.ร.วัดเขาคันธมาทน์ ร.ร.บ้านอำเภอ ร.ร.จุกเสม็ด
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
Syndicate content