ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมดว้ยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้ลงพื้นทีเยี่ยมผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลสัตหีบ และตำบลพูลตาหลวง จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย
เพื่อมอบถุงยังชีพและความช่วยเหลือเบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ส่วนราชการ สาธารณะสุข เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมิถุนายน ในพื้นที่ ตำบลบางเสร่ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ
จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ได้รับแจ้งจากอำเภอสัตหีบว่าเด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
ทำให้กระดูกหัวเข่าร้าวในขณะการรักษาแผลเกิดการติดเชื้อบริเวณหัวเข่า ทำให้เกิดอาการบวมขั้นรุนแรง ไม่สามารถเดินได้ ปัจจุบันนอนพักรักษาตัว

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ส่วนราชการ สาธารณะสุข เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ในพื้นที่ ต.สัตหีบ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ จำนวน 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2562
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา และรถจักรยาน จำนวน
15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่
อำเภอพนัสนิคม จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ”
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นางปณิดา พันธุ์โชติ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม “ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ” ปีที่ 6 โดยมี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารโรงอาหารหอประชุม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 33,150 ซีซี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายศักดา พวงสิน
หมู่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต โดย เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และเงินสดช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 4 หลัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content