ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำโดย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวนทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่

จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
“ พัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย ” หลักสูตร “ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งมีจิตอาสา
สภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีอายุเกิน 50 ปี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 47 คน ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน
24 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี สมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม ปลัดอำเภอ สาธารณสุข ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุ รี” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรี
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน
17 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์
จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาตาม “ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ”

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content