กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ออกปฏิบัติภารกิจบรนเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ นำเสื้อกันหนาว
จำนวน 376 ตัว มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะครูในโรงเรียนดังกล่าวด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่บ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืนไปมอบให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model
ราย นางจ่อย มาตรแสน อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยเเพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นางพิมพ์ชญาณ์ พงศ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยพิการติดเตียง
ราย นางทองไสย์ ภูสมพงษ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/นอนติดเตียง
และราย นางสาวสมปอง ภูถาดลาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่วยพิการ/นอนติดเตียง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางพิมพ์ชญาณ์ พงศ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 280 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 1 ราย ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงใจ จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมาย
จากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ และพวงหรีดเคารพศพ ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคหัวใจ เป็นครอบครัวผู้ป่วยยากไร้ รายนายเจริญชัย อนุพนันท์ อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ราย นางสาวน้อย จำปาเหลือง อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 111
หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางทองพันธุ์ จำปาเหลือง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตสำรองใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 201 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 10 ราย ในการออกหน่วยบริการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงใจ จากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content