กาญจนบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี

นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี และจิตอาสาในพื้นที่
ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
เยี่ยมติดตามคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อำเภอทองผาภูมิ
จำนวน 4 ราย คือ
1. ดญ. ซอเลทู (ไม่มีนามสกุล) ต.ห้วยเขย่ง โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน
2. ดญ.ปพิชญา แก้วแท้ ต.ห้วยเขย่ง ภาวะหลอดเลือดหัวใจไปเลี้ยงปอดผิดปกติ
3. ด.ช.วิหค(ไม่มีนามสกุล) ต.ก้วยเขย่ง ลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ บริษัท ยงเฮ้าท์ ตำบลวังสารภี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ ที่ว่าการ อำเภอท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก เหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับ รพ. พหลพลพยุหเสนา โดยมีนายสุจินต์ ศรีวิเชียร นายกกิ่งกาชาดอำเภอ
(นายอำเภอ) พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก กิ่งอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

นางรชยา ภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว
ของนางสาวอุทัย ศาระสาลิน อายุ 41 ปี ผู้ป่วยติดเตียง สภาพร่างกายพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 ต.ศรีมงคลอ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน2560นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางรัชนีกร ไพศาลทักษิน
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 4 ครั้งที่ 151  (3/2560) เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 3 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมพิพัฒนมงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย จังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิก ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด " ร้อยดวงใจ
ร้อง-บรรเลงเพลงเพื่อพ่อ สืบสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 " โดยได้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มต่างๆและสนับสนุนอาหาร เพื่อแจกแก่เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณ

จังหวัดกาญจนบุรี
Syndicate content