กระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์  โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
เยี่ยมราษฎร พร้อมกับนำอาหาร ไอศครีม และขนมเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย มอบที่นอนและชุดเครื่องครัว ให้กับผู้ประสบอุทกภัย
บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 5 ครอบครัว ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2554

 

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์  โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยบาดเจ็บ
ซึ่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 9 รายๆ ละ 2,000 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

 

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์  โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 118 ปี โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญมายุครบ 56 พรรษา และวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย
ครบ 118 ปี ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 161 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 64,400 ซี.ซี. พร้อมนี้ได้จัดอาหาร

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มอบถุง
ยังชีพให้กับผู้ยากจน ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด พร้อมกับนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมามอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย เมื่อเดือนมีนาคม 2554

 

 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์ โสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
กระบี่ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเงินจำนวน 50,0000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เครื่องช่วยหายใจเด็กทารกให้กับโรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
สภากาชาดไทย มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ให้กับเด็กชายนิติภูมิ เกิดสวัสดิ์ ซึ่งบิดา-มารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ
และอาศัยอยู่กับย่า ณ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
สภากาชาดไทย มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ให้กับเด็กชายธนกฤต คงแก้ว ซึ่งมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ ณ บ้านเลขที่
72 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
เยี่ยมนักเรียนพิการ และนักเรียนออทิสติก พร้อมกับมอบที่นอน จำนวน 20 ผืน และหมอน จำนวน 25 ใบ
ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย  อำเภอเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดกระบี่

นางสุไสรัตน์ โอสถานนท์


กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 11
นางสุไสรัตน์  โอสถานนท์
กระบี่

จังหวัดกระบี่

นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเล่ากาชาดจังหวัด 
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด และมอบกางเกงยีนส์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 ตัว
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554

 

 

จังหวัดกระบี่
Syndicate content