18/07/2014 ขอส่งสรุปผลโครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา"
18/07/2014 ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ " เหล่ากาชาดห่วงใย ผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557 "
17/07/2014 ส่งงบประมาณประจำปี 2558 ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
17/07/2014 ขอส่งสรุปผลโครงการอบรม "หลักสูตรอาสาสมัครพื้นฐานสภากาชาดไทย" แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
10/07/2014 รายชื่อเหล่ากาชาดจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งไฟล์ทะเบียนผู้ประกอบการ และทะเบียนผู้บริจาค และครุภัณฑ์ 20,000 ขึ้นไป
09/07/2014 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดสรรหาอาสาสมัครเพื่อเข้ารับการประกาศเกียติคุณ เป็นอาสาสมัครดีเด่น
08/07/2014 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาสั้น - ยาวและเอียง
03/07/2014 รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ตามมติกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 รอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในการเสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต