26/01/2017 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด
25/01/2017 การจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานของผู้พิการ
24/01/2017 ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet และ Social Media สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป " รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
24/01/2017 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28/12/2016 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนงู พร้อมร่วมกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อมาสคอต สวนงู ชมโชว์จับงู และถ่ายรูปกับงูหลาม ฟรี!!!!!!
27/12/2016 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของสภากาชาดไทย
19/12/2016 ส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
14/12/2016 ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการจัดการหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน จังหวัดกระบี่ พังงา และจังหวัดตรัง