21/10/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
19/10/2016 การขยายรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
18/10/2016 รายงานการตรวจสอบด้วยตนเองของเหล่ากาชาดจังหวัด
17/10/2016 ขอเลื่อนวันจัดงานสนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
14/10/2016 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิ่งกาชาดอำเภอในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 (ลำพูน)
14/10/2016 การดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เข้าร่วมโครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
13/10/2016 ขอเลื่อนการจัดโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ออกไปก่อน อย่างไม่มีกำหนด
30/09/2016 การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ