05/03/2015 ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี สมุทรสาคร ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา เข้าร่วมโครงการฯ
05/03/2015 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด (ยกเว้น 12 เหล่า ที่ขึ้นระบบแล้ว) จัดส่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อนำเข้าระบบ FMIS
20/02/2015 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
03/02/2015 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ยังไม่ได้ส่งสำเนางบการเงิน ประจำปี 2557 ขอความกรุณาให้จัดส่งมายังสภากาชาดไทย
03/02/2015 ขอเชิญชวนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
27/01/2015 ประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับออกรางวัลย่อยร้านนาวากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558
23/01/2015 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
21/01/2015 ใบสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานกาชาดปี 2558