27/01/2015 ประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับออกรางวัลย่อยร้านนาวากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558
23/01/2015 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
21/01/2015 ใบสั่งจองเสื้อที่ระลึก งานกาชาดปี 2558
19/01/2015 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
19/01/2015 สรุปโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ และประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
16/01/2015 การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
15/01/2015 VIP news ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
17/12/2014 แจ้งการปรับเปลี่ยน IP ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สภากาชาดไทย และURL ในการเข้าระบบฯ