http://chapternews.redcross.or.th/news/pr/10401

24/11/2015 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร "โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559"
23/11/2015 เรื่อวราวการปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมสืบหาติดตามบุคคลสูญหายที่มีการนำเสนอบนเว็บไซด์ http://familylinks.icrc.org/ ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม 2558
19/11/2015 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2558"
13/11/2015 การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สภากาชาดไทย
13/11/2015 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง ประเภทโควต้าภาพตะวันออก และโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
09/11/2015 โครงการ “จูงมือพ่อ มา Walk Rally คล้อง (พี่) งู” สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย วันที่ 5 ธันวาคม 2558
03/11/2015 ขอเชิญเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสภากาชาดไทยส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ " What Safer Access means to you,your National Society, and the people and communities you serve ? "
03/11/2015 กาชาดสากลเชิญประกวดวาดภาพสะท้อนความปลอดภัยในการทำงานของอาสาสมัคร ในหลากหลายพื้นที่ประกาศผลในการประชุมที่เจนีวา